Kaderafspraken Amsterdam

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering

Als een woningcorporatie plannen heeft om een complex woningen te renoveren of te slopen is het van groot belang dat bewoners zich organiseren in een formele bewonerscommissie. Deze heeft het recht om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het opstellen en vormgeven van de plannen. De commissie kan zich laten adviseren door een onafhankelijk deskundige, op kosten van de corporatie. Als u hulp wilt bij het opzetten van een bewonerscommissie of ondersteuning wenst in de onderhandelingen met de verhuurder dan kunt u contact opnemen met !WOON.

De positie van de bewonerscommissie is geregeld in de Overlegwet en in Amsterdam verder uitgebouwd in  de “Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering”. In deze Kaderafspraken zijn afspraken over renovatie projecten (inclusief sloop-nieuwbouw) vastgelegd. Het gaat om projecten van Amsterdamse woningcorporaties. In de afspraken staat de relatie tussen huurders en de corporatie centraal, met de rechten en plichten die zij hebben. Uitgangspunt is een gelijke positie van huurders in Amsterdam. De afspraken zijn vastgelegd tussen Huurdersvereniging Amsterdam, de woningcorporaties en de gemeente Amsterdam.

Vier situaties van renovatie of sloop-nieuwbouw

  1. Renovatie waarbij bewoners hun huurovereenkomst houden en kunnen blijven wonen in het complex.
  2. Renovatie waarbij de huurovereenkomst verandert vanwege verbetering van de kwaliteit van de woning, met terugkeermogelijkheid na renovatie.
  3. Renovatie waarbij de huurovereenkomst wordt opgezegd. Er wordt een sociaal plan samen met de bewonerscommissie opgesteld, bewoners krijgen een andere woning aangeboden en hebben geen terugkeermogelijkheid.
  4. Renovatie waarbij een aantal bewoners hun huurovereenkomst kan behouden en er bewoners zijn voor wie dat niet geldt. Ook in dit geval wordt een sociaal plan opgesteld samen met de bewonerscommissie.

In het geval van renovaties zonder behoud van huurovereenkomst moet de corporatie goed motiveren aan de bewonerscommissie waarom zij de huurovereenkomsten wil ontbinden. Als de corporatie en de bewonerscommissie geen overeenstemming bereiken over de voorgenomen ontbinding van de huurovereenkomsten, stappen de partijen samen naar de kantonrechter.

De huidige Kaderafspraken zijn geldig tot en met 2019.

De digitale versie van de Kaderafspraken is hier beschikbaar.
De bijlage met indexatie van vergoedingen en inkomensgrenzen per maart 2019 vindt u hier.

Een gedrukt exemplaar is af te halen bij de teams van !WOON.

Artikel delen:

!WOON