Kaderafspraken Amsterdam bij renovatie en sloop

Als een woningcorporatie een complex woningen wil renoveren of te slopen is het van groot belang dat bewoners zich organiseren in een formele bewonerscommissie. Deze heeft het recht om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het opstellen en vormgeven van de plannen. De commissie kan zich laten adviseren door een onafhankelijk deskundige, op kosten van de corporatie. Wilt u hulp bij het opzetten van een bewonerscommissie of ondersteuning in de onderhandelingen met de verhuurder? Neem dan contact op met !WOON.

De positie van de bewonerscommissie is geregeld in de Overlegwet en in Amsterdam verder uitgebouwd in  de “Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering”. In deze Kaderafspraken zijn afspraken over renovatie projecten (inclusief sloop-nieuwbouw) vastgelegd. Het gaat om projecten van Amsterdamse woningcorporaties. In de afspraken staat de relatie tussen huurders en de corporatie centraal, met de rechten en plichten die zij hebben. De kaderafspraken zijn bedoeld om de positie van huurders bij de voorbereiding van renovatie en/of sloop te versterken en vormen een raamwerk voor het overlegproces tussen de bewonersvertegenwoordiging en de corporatie. De afspraken zijn vastgelegd tussen de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels, de woningcorporaties  en de gemeente Amsterdam.

Vier situaties van renovatie of sloop-nieuwbouw

De kaderafspraken bespreken verschillende vormen van renovatie:

  • Renovatie met behoud huurovereenkomst, in bewoonde staat uitgevoerd
  • Renovatie met behoud van huurovereenkomst, in onbewoonde staat uitgevoerd en recht op terugkeer.
  • Renovatie en sloop met verbreken van huurovereenkomst, met recht op terugkeer.
  • Renovatie en sloop met verbreken huurovereenkomst, zonder recht op terugkeer.

Voor alle plannen is de voorwaarde dat overleg wordt gevoerd mét de bewoners en er gestreefd wordt naar draagvlak bij bewoners. Het overleg start met een oriënterende fase, die wordt afgesloten met een voorkeursscenario. Plannen worden verder uitgewerkt in de ontwikkelingsfase en dan wordt er ook een sociaal plan opgesteld in overleg met bewoners. Een bewonerscommissie heeft in elke fase van het overleg adviesrecht op de plannen.

De vernieuwde kaderafspraken zijn per 1 juni 2020 ingegaan en lopen tot en met 2024. De beschrijving is korter dan de vorige versie van de afspraken. Doel daarvan is het overzichtelijker en makkelijker leesbaar maken. Het betekent niet dat eerdere afspraken niet gelden, maar niet alles is meer beschreven. !WOON heeft veel ervaring in het bijstaan van bewoners, zodat zij de best mogelijke resultaten halen uit de onderhandelingen met de verhuurder. Het draagt ook bij aan een goed proces en plannen met draagvlak die snel uitvoerbaar zijn. Dus neem vooral vrijblijvend contact op met !WOON als een renovatie of sloopt in zicht is.

De digitale versie van de Kaderafspraken is hier beschikbaar.

Een gedrukt exemplaar is af te halen bij de teams van !WOON.

Sloop in de Kolenkit: spannend proces met bewoners

Artikel delen:

!WOON