Bestuur & beheer van de VvE

Iedere VvE hoort een bestuur te hebben. Het bestuur voert op grond van de wet, de splitsingsakte en/of een besluit van de vergadering taken en werkzaamheden uit. De VvE kan een externe beheerder aanstellen om  (een deel van de) taken en werkzaamheden van het bestuur over te nemen.

Er is geen wettelijke verplichting om het bestuur uit de leden van de VvE te vormen. Toch kan het voorkomen dat in het splitsingsreglement is opgenomen dat het bestuur uit één of meerdere eigenaren moet bestaan. Daar kan dan niet van worden afgeweken. Is een dergelijke verplichting niet in het splitsingsreglement opgenomen, dan staat het de VvE vrij ook anderen tot bestuurder toe te laten, bijvoorbeeld huurders of een kennis van één van de eigenaren.

 

 

Artikel delen:

!WOON

Woont u niet in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem en bent u lid van de Woonbond, dan kunt u terecht bij de Woonbond Huurderslijn.



Sluit