Gemeentebelasting

De gemeentebelastingen zijn, de naam zegt het al, per gemeente verschillend.

Ook de mogelijkheden tot het aanvragen van kwijtschelding voor mensen met lagere inkomens zijn per gemeente verschillend. Informeert u bij uw eigen gemeente.


Gemeentebelastingen in Amsterdam

  • Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling voor gemeentebelastingen in Amsterdam?
  • Een Overzicht gemeentebelasting vindt u op de pagina Belastingen en Heffingen van de gemeente Amsterdam
  • Afvalstoffenheffing
  • WOZ waarde en Onroerende Zaak Belasting (Gebruikers/ huurders van woningen betalen geen OZB, eigenaren wel). Maar let op, de WOZ waarde bepaalt 25 tot 50% van de maximale huurprijs volgens de puntentelling. Een lagere WOZ leidt tot een lagere maximale huur en dat kan van groot belang zijn, zeker voor nieuwe huurders.

 


Waterschapsbelasting in Amsterdam
Naast grond- en huiseigenaren betalen ook huurders in Amsterdam belasting aan het waterschap, de zogenaamde ingezetenenomslag. De ingezetenenomslag wordt geïnd door Waternet.

Er gelden voor Amsterdam twee tarieven. Eén tarief voor Amsterdam-West (globaal ten westen van de ring) en één tarief voor de rest van de stad. Voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk.
Informatie over de tarieven en de kwijtschelding kunt u krijgen bij Waternet.

!WOON