Te hoge binnentemperatuur – hittewoning

Bij gezond en prettig wonen hoort ook een aangename temperatuur in de woning. In een woonomgeving met veel steen en weinig groen blijft warmte lang hangen. Dat geldt zeker ook voor woningen die goed geïsoleerd zijn. Bij zonnig weer raakt de woning de warmte dan niet goed kwijt. Als de temperatuur té hoog oploopt spreken we van een “hittewoning”.

Is te warme woning een gebrek?

Voor nieuwbouw vanaf 2021 staan er eisen over het voorkomen van hoge temperaturen binnen woningen in het Bouwbesluit. Voor woningen waarvoor de bouwvergunning eerder werd afgegeven zijn er geen regels. Ondanks dat zijn er ook voor die woningen richtlijnen om te beoordelen of een hoge woningtemperatuur een wettelijk gebrek aan de woning is.

De richtlijnen zijn ontwikkeld vanuit procedures bij de Huurcommissie en Kantonrechter. Als de binnentemperatuur meer dan 300 uur op of boven de 26,5 Celsius ligt kan sprake zijn van een C-gebrek volgens de huurprijzenwetgeving. Het aantal van 300 uur is op jaarbasis en hoeft niet aaneengesloten te zijn. Deze norm komt uit bepalingen in de GIW-ISSO 2008.

Wanneer de norm overtreden wordt, is er een gebrek aan de woning. Dan kan de Huurcommissie uitspreken dat de huur wordt verlaagd zolang de verhuurder niet voor een oplossing zorgt. De Huurcommissie hanteert hierbij tot nu toe een tijdelijke huurverlaging naar 80% van de betaalde huurprijs. Dit percentage is relatief hoog omdat het gebrek niet het hele jaar het woongenot schaadt. Tot enige tijd gelden was een logboek van de huurder met overzicht van gemeten temperaturen voldoende voor een succesvol verzoek aan de Huurcommissie. Inmiddels vindt de Huurcommissie dat de huurder bij het verzoek een onafhankelijk deskundigenrapport over de hitte in de woning(en) moet verstrekken. Helaas zijn de kosten van een dergelijk rapport erg hoog en weegt dit vaak niet op tegen de eventueel haalbare huurverlaging. De kantonrechter heeft in hoger beroep bepaald dat wanneer het probleem aantoonbaar speelt in meerdere woningen in een complex, de verhuurder zich niet zomaar kan onttrekken aan zijn zorgplicht. De verhuurder moet in elk geval onderzoek doen naar oorzaken en oplossingen van het hitteprobleem.

Lees hier onze algemene tekst over de procedure bij gebreken aan de huurwoning.

Tips bij een hoge binnentemperatuur

Heeft u last van te veel warmte in de woning? Dan is het allereerst belangrijk na te gaan wat u hieraan zelf kunt doen:

 • Hang gordijnen of andere zonwering zo dicht mogelijk op de ramen en houd deze gesloten als de zon op het raam schijnt. Niet altijd leuk, maar wel heel effectief.
 • Overweeg buitenzonwering als dat bij uw woning mogelijk is. Helaas is dit bij appartementen vaak niet makkelijk te realiseren. Woont u in een huurwoning of VvE, ga dan na of u hiervoor toestemming nodig heeft.
 • Er is tegenwoordig ook steeds betere warmtewerende folie die aan de buitenkant van de ramen bevestigd kan worden.
 • Ventileer goed zodra de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. Zet ’s avonds en als het even kan ook ’s nachts ramen en deuren open en laat zo de koele lucht binnen zodat de temperatuur in de woning daalt.
 • Een ventilator kan helpen de koele lucht beter in huis te verspreiden. Een fles met bevroren water voor de ventilator zetten maakt de verspreide lucht koeler.
 • Een losse airconditioner of luchtkoeler lijkt interessant. Veel van deze apparaten doen minder dan ze beloven en werken nauwelijks beter dan een losse ventilator.  Sta ook goed stil bij het energieverbruik. Op deze pagina bij Milieu Centraal vindt u informatie over waar op te letten bij de aanschaf.
 • Woont u direct onder het dak in een wat oudere woning? Ga dan na of betere dakisolatie mogelijk is.
 • Denk na over groen in de buurt van de woning, hitte in de stad is een toenemend probleem door verstening van tuinen en buurten. Geveltuinen, groene tuinen en groene daken zijn belangrijk.

Stappenplan als de woning vaak te warm is

Bij meer dan 300 uur een binnentemperatuur van 26,5 graden of hoger is er mogelijk sprake van een C-gebrek volgens de huurprijzenwetgeving. Ook de verhouding tussen de binnentemperatuur en de buitentemperatuur gedurende langere tijd kan bij het beoordelen een rol spelen. U moet zelf kunnen onderbouwen hoe de situatie in uw woning feitelijk is.

1  Logboek binnen- en buitentemperatuur per dag

 • Schrijf gedurende langere tijd elke dag op een vast tijdstip de temperatuur in de woning op. Doe dit zoveel mogelijk op het moment dat het het warmst in de woning is. Op welk tijdstip dat is, kan afhankelijk zijn van de ligging van de ramen ten opzichte van de zon.
 • U kunt hiervoor de digitale thermostaat van de CV gebruiken als daarop ook de binnentemperatuur te zien is. Of schaf een digitale thermometer aan. Deze zijn verkrijgbaar voor €25 tot € 30 en kunnen tot wel twee jaar nauwkeurig temperatuurmetingen bijhouden.
 • Maak ook af en toe een foto van de thermometer of thermostaat als ondersteunend bewijs.
 • Komt de temperatuur boven de 26,5 graden? Noteer dan als dat lukt hoe lang het zo warm was en hoe hoog de temperatuur kwam. Ook hierbij zijn foto’s ter ondersteuning handig.
 • Voeg op uw overzicht een kolom toe met de buitentemperatuur per dag. Dit kan ook achteraf, het KNMI heeft hiervoor een handig historisch overzicht.

2  Contact met de buren: is het daar ook te warm?

Praat met uw buren en/of de bewonerscommissie in het complex of er meer bewoners zijn met dit probleem. Hier kunt u tegelijk met stap 1 mee aan de slag gaan. Probeer samen onderzoek te doen: hoeveel mensen, in welke woningen hebben last van het probleem.

3  Melding en overleg met de verhuurder

Meld, eventueel samen met de buren, de te hoge temperatuur van de woning bij de verhuurder. Doe dit schriftelijke of digitaal, en stuur het logboek mee. Vraag om contact en overleg over een oplossing.

4  Een juridische procedure

Doet de verhuurder niets, dan is een juridische procedure te overwegen. Huurders met een niet-geliberaliseerd huurcontract kunnen de Huurcommissie inschakelen. Vraag !WOON om advies voordat u hiermee aan de gang gaat. Meer informatie leest u hier.

Mogelijke oplossing is niet altijd makkelijk

Het oplossen van oververhitting is niet altijd makkelijk. Vaak vereist het een flinke investering in het gebouw door verhuurder of eigenaar. Deze zal  mogelijk eerst een gespecialiseerd bureau willen inhuren om oorzaken en oplossingen verder te onderzoeken. Die kans moet u de verhuurder geven.

Denk tijdens het maken van het logboek en als het kan samen met de buren ook zelf vast na over de mogelijke en acceptabele oplossingen. Is er nog enkel glas? HR++-glas helpt ook warmte buiten te houden. Er zijn speciale folies die ervoor zorgen dat het glas de warmte wat beter tegen houdt. En zijn er kamers waar de ramen niet open kunnen? Vraag of de verhuurder deze kan vervangen zodat u ’s avonds beter kunt ventileren. Kan de verhuurder buitenzonwering aanbrengen? Speelt de warmte vooral op de bovenste verdieping, dan is isolatie van het dak of een groen dak het overwegen waard. Soms biedt de verhuurder een airco aan om te gebruiken tijdens warme dagen. Sta dan wel stil bij de kosten voor elektra die dit voor u mee zal brengen.

Probleem komt in heel Nederland voor

In maart 2021 verscheen een onderzoek over de beleving van hittestress door bewoners. Ook Amsterdamse bewoners deden mee aan het onderzoek. Samengevat zijn dit de conclusies en aanbevelingen:

Conclusies

• Huizen zijn te goed geïsoleerd waardoor de warmte zich opbouwt
• Omgeving biedt geen schaduw
• Tuinen zijn grotendeels verhard
• Groot deel van gebruikers past slim ventileren toe en voorkomt instraling door sluiten van gordijnen/zonwering
• Dakverdieping warmer dan tussenverdieping
• Overhitting voorkomen vraagt een combinatie van maatregelen op gebieds-, gebouw- en gebruikersniveau
• Bewoners hebben weinig mogelijkheden voor verkoeling buiten het huis (tuin of omgeving)
• Water in de omgeving wordt als verkoelend ervaren

Aanbevelingen

• Zorg voor voldoende koelteplekken op loopafstand van iedere woning zodat mensen overdag buitenshuis de
koelte kunnen opzoeken
• Maximaliseer het percentage groen per wijk om de omgevingstemperatuur overdag en in de nacht te verlagen
• Plaats aan de zuid en westzijde van de straat bomen om instraling in de woning te beperken
• Geef prioriteit aan gebieden met relatief veel (eenzame) ouderen of kwetsbaren.
• Voorkom instraling door het plaatsen van buitenzonwering aan de zuid- en westzijde van het gebouw
• Investeer in een duurzaam koud/warmte systeem
• Stimuleer of reguleer de vergroening van tuinen om de omgevingstemperatuur overdag en in de nacht te verlagen
• Plaats bomen voor schaduw en om instraling te voorkomen
• Voorkom instraling door het sluiten van gordijnen aan de zuid- en westzijde van het gebouw
• Ventileer zodra het buiten koeler is dan binnen
• Zorg voor luchtige kleding en drink voldoende

Het volledige rapport van Bureau Tauw is hier te vinden

Advies van !WOON

Komt u er niet uit met uw verhuurder? En heeft u intussen wel een logboek gemaakt? Wanneer u in Amsterdam, Amstelveen, gemeente Aalsmeer, Diemen of Haarlem kunt u bij !WOON terecht voor nader advies bij de hierboven beschreven stappen. Kijk hier voor onze contactgegevens.

Ymere moet hitteprobleem in woning oplossen

Nieuwe ramen lossen hitte en ventilatieprobleem op

Stadgenoot stemt in met onderzoek hittewoningen

 

 

Artikel delen:

!WOON