Stadgenoot stemt in met onderzoek hittewoningen

20 augustus 2019

In een complex aan de Klapmutsenveem in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam hebben bewoners aan zuid en west kant het veel te warm.  De woningen zijn goed geïsoleerd, maar slecht gekoeld als de zon er op staat. De Bewonerscommissie heeft op advies van !WOON een enquête gehouden om te zien hoeveel mensen nu precies last hebben en welke woningen het betreft. Ook hebben de bewoners een logboek van de temperaturen bijgehouden.  Met de resultaten is de commissie met verhuurder Stadgenoot in gesprek gegaan. Net als voor de hittewoning op IJburg (zie bericht hieronder) is voorgesteld een onderzoek te doen naar oorzaken en oplossingen. Bij gespecialiseerde bureaus zijn offertes opgevraagd voor binnenklimaatonderzoek.

Stadgenoot gaat akkoord met het voorstel voor het onderzoeksbureau en draagt de kosten. Dat is een mooie eerste stap op weg naar een oplossing. Het bureau gaat drie woningen aan de zuidzijde onderzoeken. Ter vergelijking komen er ook metingen in een woning aan de andere zijde van het complex. Per woning worden op twee punten de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de mate van luchtverversing (CO2) opgenomen middels het loggen over één week. Zo ontstaat een representatief beeld van temperatuur en de luchtkwaliteit.

Ymere moet hitteprobleem in woning oplossen

Artikel delen:

!WOON