Financiering

Financiering

De laatste jaren zijn de regels rondom het verkrijgen en het aflossen van een hypotheek aangescherpt. Het doel is om te voorkomen dat mensen achteraf met een grote restschuld blijven zitten en het huis onder water komt te staan. Als je een huis koopt, kun je kiezen uit twee hypotheekvormen; annuïteiten of lineair. Bij beide hypotheken betaal je naast de rente ook de geleende geldsom terug binnen de looptijd (meestal 30 jaar).

Annuïteitenhypotheek
Bij deze hypotheekvorm betaal je iedere maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag kan wijzigen als de rentevasteperiode (vaak 10 jaar) afloopt, omdat het rentepercentage dat je verschuldigd bent over de lening wijzigt. Je betaalt in eerste instantie vooral rente en na verloop van tijd ga je vooral aflossing betalen. De samenstelling van je betaling wijzigt na verloop van tijd, maar het bedrag dat je betaalt blijft gelijk.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek betekent dat je iedere maand hetzelfde deel van de lening aflost. Bij een looptijd van 30 jaar, los je iedere maand 1/360 van de lening af. Daarnaast moet je rente betalen. De verschuldigde rente zal na verloop van tijd dalen, omdat de openstaande schuld daalt. Je bent daarom na verloop van tijd minder rente verschuldigd.

Let op: Wil je weten welke hypotheekvorm het beste bij jou past of hoeveel hypotheek jij kunt krijgen? Laat je informeren en adviseren door een hypotheekadviseur.

Hypotheekrenteaftrek

Je mag de rente die je betaalt voor de hypotheek van je woning aftrekken van je belastbare inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Dit doe je jaarlijks via de aangifte van je inkomstenbelasting.

In 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek aangescherpt. Sindsdien mag je alleen de rente aftrekken als je voldoet aan de ‘aflossingsverplichting’. Je bent verplicht om je hypotheek af te lossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek via de Belastingdienst. Je voldoet aan deze ‘aflossingsverplichting’ als je de hypotheek binnen de afgesproken periode en met minimaal het afgesproken bedrag aflost. Welke periode en welke aflossing zijn afgesproken, staat in de  leningsovereenkomst tussen jou en de hypotheekbank.

In een aantal gevallen is het niet verplicht om af te lossen. Een volledig overzicht tref je op de website van de Belastingdienst.

Let op: Wil je weten over de hypotheekrenteaftrek? Raadpleeg een belastingadviseur of neem contact op met de Belastingdienst.

 

Schenking Ouders

Kinderen mogen ieder jaar €5.363 (2018) belastingvrij ontvangen van hun ouders. Ontvang je meer van je ouders, dan moet je  belasting betalen. Een uitzondering is een schenking die bedoeld is voor je huis. Één keer in je leven mag je (mits je tussen de 18 en 40 jaar oud bent) €100.800 (2018) als schenking van je ouders ontvangen. Hierover hoef je dan geen belasting te betalen. Klik hier voor meer informatie over belastingvrij schenken.

Let op: Wil je weten over belastingvrij schenken? Raadpleeg een belastingadviseur of neem contact op met de Belastingdienst.

Bouwdepot

Een bouwdepot is een geldlening die je naast de hypotheek afsluit om de woning te verbouwen. Het bouwdepot vraag je vaak gelijktijdig aan met de financiering van je woning. Het geld wordt op een aparte rekening gestort die bestemd is voor de verbouwing. De hoogte van de geldlening is afhankelijk van de waarde van je woning en de hoogte van je hypotheek. Het bedrag dat je maximaal mag lenen voor zowel de hypotheek als het bouwdepot samen is de afgelopen jaren gedaald en zal nog verder dalen; van 103% van de waarde van de woning in 2015, naar 102% in 2016 en naar 100% in 2018. Het wordt dus steeds belangrijker om eigen geld te hebben als je een woning wilt kopen en/of verbouwen.

Met het bouwdepot mogen alleen kosten betaald worden voor de verbouwing van het huis. Het is niet toegestaan om roerende zaken, zoals gordijnen of een nieuwe bank, via het bouwdepot te financieren. De rente die je betaalt voor het bouwdepot is voor maximaal 2 jaar aftrekbaar. Voor meer informatie  raadpleeg de website van de Belastingdienst

Let op: Wil je weten over het bouwdepot? Neem contact op met een hypotheekadviseur.

Erfpacht

In Amsterdam staan veel woningen op grond van de gemeente Amsterdam. Het in gebruik geven van de grond wordt erfpacht genoemd. Hiervoor betaal je een vergoeding. Deze vergoeding wordt (erfpacht)canon genoemd.

In Amsterdam kennen we op dit moment twee verschillende erfpachtstelsels; voortdurende erfpacht en eeuwigdurende erfpacht. Deze laatste vorm is pas recentelijk geïntroduceerd en gold tot voor kort alleen voor nieuwbouw en zelfbouw. Per 1 november 2017 is het echter mogelijk om tegen betaling van een premie over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Alle informatie daarover vindt op de erfpacht pagina van de gemeente Amsterdam.

Bij voortdurende erfpacht wordt de hoogte van de vergoeding (canon) na afloop van de overeengekomen periode (dit is vaak 50 jaar) opnieuw bepaald. Loopt de overeengekomen termijn bijna af, dan is het verstandig om je goed te informeren voordat je de woning koopt. Bij het afsluiten van een nieuwe erfpachtovereenkomst kunnen de kosten namelijk behoorlijk stijgen.

De maandelijkse of jaarlijkse vergoeding voor de erfpacht kun je aftrekken van de inkomstenbelasting. Betaal je de erfpachtcanon in één keer, dan is dit niet mogelijk. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

!WOON