Gedragscode

De medewerkers van !WOON geven onafhankelijke en professionele dienstverlening. In de gedragscode  staat beschreven wat u van medewerkers mag verwachten als u ons om advies of ondersteuning vraagt. Daarnaast leest u in de gedragscode ook wat wij van u verwachten als u gebruik maakt van onze diensten.

Wat mag U van de medewerk(st)er van !WOON verwachten?

 • Hij of zij neemt een dienstverlenende houding aan.
 • Hij of zij probeert uw probleem op te lossen.
 • Hij of zij geeft juiste informatie.
 • Hij of zij is eerlijk.
 • Hij of zij is discreet in de benadering jegens U.
 • Hij of zij toont begrip voor uw situatie.
 • Hij of zij toont respect voor uw persoon en laat zich niet leiden door vooroordelen, antipathieën of willekeur.
 • Hij of zij gaat discreet om met informatie die hij of zij van U ontvangt.

Wat verwachten wij van U?

 • U toont respect voor de persoonlijke integriteit van de medewerk(st)ers.
 • U verleent medewerking naar gelang uw mogelijkheden.
 • U gebruikt geen geweld en U vertoont geen agressief gedrag.
 • U geeft informatie correct door.

Wat wordt als ongewenst gedrag ervaren?

 • Schelden, zodat een gewoon gesprek niet meer mogelijk is.
 • Onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Het uiten van racistische of seksistische taal.
 • Persoonlijke bedreigingen of beledigingen.
 • Stalking.

 

Wanneer deze regels worden overtreden dan kan het gesprek worden afgebroken en zelfs de hulp aan U worden gestaakt.

Wanneer u meent dat de medewerk(st)er zich niet aan deze gedragscode houdt, dan kunt u een (schriftelijke) klacht indienen conform de Klachtenprocedure van !Woon.

maart 2013

!WOON