Kamer (ver)huren – waar op letten

Wie een kamer wil verhuren kan daarmee een ander een grote dienst bewijzen en zelf ook nog iets bijverdienen. Belangrijk is natuurlijk wel dat er geen belemmeringen zijn voor de verhuur. De huurder heeft recht op rustig woongenot en de verhuurder moet zorgen dat de woonruimte in goede staat is. Inkomsten tot € 5164 (2017) zijn vrijgesteld van belasting. Voor mensen die huurtoeslag of een andere toeslag ontvangen is kamerverhuur financieel minder interessant omdat het inkomen van de bewoner meetelt met het huishoudinkomen.

Onderhuurverbod

Wie een woning huurt en overweegt om een kamer te verhuren, moet eerst het eigen contract raadplegen. Als volgens dat contract geen kamers onderverhuurd mogen worden kan de huiseigenaar om ontheffing van deze bepaling gevraagd worden.

Huurprijs bij nieuwe verhuur

De maximale huurprijs is uit te rekenen met deze rekentool voor de puntentelling voor kamers. Bij nieuwe verhuur mag dit maximum volgens de punten gevraagd worden.

Onderhoudsplicht

De verhuurder dient te zorgen voor het onderhoud van en de reparaties aan de woonruimte. Kleine dagelijkse reparaties zijn voor de huurder(s).

Rustig woongenot

De verhuurder heeft de verplichting om de huurder het rustig woongenot te verschaffen. Dit betekent dat respecteren van de privacy van de huurder. De verhuurder mag de kamer niet eigenmachtig en tegen de wil van de huurder betreden. De huurder heeft het recht om een slot op de eigen woonruimte te zetten.

Zie voor meer informatie ook  de pagina over kamerverhuur op de site van de Rijksoverheid.

Artikel delen:

!WOON