Jongeren zoeken woonruimte

Voor jongeren en studenten zijn er een aantal mogelijkheden om – vaak tijdelijk of klein – een woonruimte te vinden. Het gaat dan om tijdelijke verhuur van woningen die over een tijdje gerenoveerd of gesloopt gaan worden, om speciaal voor studenten gebouwde of gereserveerde woonruimte of om het huren van een kamer bij iemand in huis. Schrijf je in elk geval ook in bij Woningnet, zodat je begint met opbouwen van inschrijfduur. Het duurt langvoor je via die weg aan een goede woning komt, maar de tijd loopt vanzelf door en je inschrijfduur groeit.

Anti-kraak

Anti-kraak is wel een vorm van tijdelijke woonruimte maar het is geen tijdelijke verhuur. Er bestaan organisaties die woon- of bedrijfsruimte als “Anti-kraak” aanbieden. Je tekent een gebruikscontract (in plaats van een huurcontract) en je betaalt een gebruikersvergoeding (in plaats van huur). Omdat het niet om een huurcontract gaat is de huur(prijs) bescherming niet van toepassing, je hebt als gebruiker vrijwel geen wettelijke bescherming. Vaak staan in deze contracten ook onredelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld dat per kan worden opgezegd of dat men ten alle tijden de woning mag betreden.

Maar let op, de vergoeding die je voor het gebruik betaalt mag niet hoog zijn. Wanneer je een gebruiksvergoeding betaalt die qua hoogte vergelijkbaar is met een normale huurprijs dan kan het contract toch als een huurcontract met huurbescherming worden opgevat. Hierover bestaat jurisprudentie.

Tijdelijke verhuur in Amsterdam

Je kunt bij de Amsterdamse corporaties informeren naar sloopwoningen en de mogelijkheden om je in te schrijven. Bij studentenwoningweb kunnen studenten zich speciaal inschrijven voor tijdelijke verhuur van sloopwoningen.

Woningdelen

Steeds vaker huurt een groep jongeren samen een woning. Deze vorm van verhuur van woningen is ook bij verhuurders populair, want het levert ze een flinke opbrengst op. Deze vorm van verhuur is wel aan regels en voorwaarden gebonden. Bovendien de je er goed aan je te verdiepen in het contract, de prijs en je rechten. Zie hiervoor onze pagina over woningdelen.

Studentenhuisvesting in Amsterdam

In studentensteden vindt je verhuurders die speciaal studentenkamers verhuren. Vaak gaat het om kamers in grote complexen zoals studentenflats. Meestal gaat het om kamers van ongeveer 15m2 met eigen sanitaire voorzieningen en deel je de keuken met je afdelingsgenoten. De brutohuur ligt meestal rond de €400 á €450. Sommige verhuurders kennen een voorrangsregeling voor studenten met een lange reistijd. Informeer bij je opleiding of bij de gemeente welke verhuurders er zijn en hoe je je kunt inschrijven.

In Amsterdam worden alle studentenkamers aangeboden via Studentenwoningweb en ROOM.
Er zijn drie grote studentenhuisvesters in Amsterdam: De Key, Ymere en DUWO. De eerste twee werken samen in studentenwoningweb, DUWO werkt via ROOM.

Campuscontracten

Sommige studentenhuisvesters sluiten campuscontracten af. Dit zijn tijdelijke huurcontracten voor de duur van de studie. Als je afstudeert (of stopt met je studie) kan daarna het contract worden opgezegd. Je zult de woonruimte dan moeten verlaten ongeacht of je al een andere woning of kamer hebt gevonden.

Hospitakamer

Een hospitakamer is een kamer bij een particulier in huis. Je woont dus bij iemand in en deelt meestal keuken, douche en toilet. Een verschil met een kamer in een studentenhuis is dat er een proeftijd is van 9 maanden. De verhuurder kan in de eerste 9 maanden zonder opgaaf van reden de huur opzeggen. Bijvoorbeeld als het niet klikt. De verhuurder moet nog wel een opzegtermijn van 3 maanden aanhouden. Na die 9 maanden gelden de normale regels voor huurbescherming. Zie ook ‘Beëindiging huurcontract‘.

Omdat je bij iemand inwoont is het belangrijk om duidelijk afspraken te maken over zaken als het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen (keuken, douche, toilet, wasmachine etc). Vraag ook naar deze zaken als je de kamer gaat bekijken. Het is voor beide partijen belangrijk en prettig om van elkaar te weten waar ze aan toe zijn. Als je dat prettiger vind, vraag dan een vriend of vriendin mee als je de kamer gaat bezichtigen. Laat dit wel even van te voren weten aan de verhuurder.

Het huren van een hospitakamer gaat meestal gewoon goed. Toch is het goed om kritisch te zijn voordat je een hospitakamer huurt. Ook al woon je bij iemand in, je hebt op je kamer wel recht op je eigen privacy. De kamer moet een deur hebben die dicht kan. Het liefst een deur die ook afgesloten kan worden hoewel dat vaak niet het geval is. De verhuurder mag in ieder geval niet zonder jouw toestemming je kamer betreden.

Daarnaast is er helaas ook altijd een kleine groep verhuurders die een hospitakamer verhuurt met seksuele bijbedoelingen. Sommige hospitakamers zijn vies. Kijk bij de bezichtiging altijd goed rond en ga ook op je gevoel af. Als er iets niet in orde is dan voel je dat meestal wel aan. Het is belangrijk dat je je veilig voelt in je eigen woonruimte.

ASVA Kamerbureau

In het kamerstappenplan van de ASVA studentenunie vind je een hoop informatie over het zoeken van een kamer. Van verschillende sites waar kamers worden aangeboden tot tips waar je bij een kamer op moet letten, het kamerstappenplan is stap één in het vinden van een kamer!

Op deze Facebook pagina worden kamers aangeboden vóór en dóór studenten. Dit is een groep met vraag en aanbod en de prijzen en voorwaarden zijn niet automatisch OK. Het is dus belangrijk zelf goed op te letten op wat voor kamer je reageert.

Uiteraard kan je altijd contact met ons opnemen met ons in geval van ongeregeldheden op de Amsterdamse woningmarkt. Je kan ons ook vragen stellen over een contract dat je gaat ondertekenen of dat je al ondertekend hebt.

Ook kan je contact opnemen met de ASVA studentenbalie voor meer tips over het zoeken van een kamer.

Artikel delen:

!WOON