Renovatie

Bij renovatie is het van groot belang dat van tevoren goede afspraken gemaakt worden tussen huurders en verhuurder. Dat voorkomt veel discussie achteraf. Is er onenigheid over de afspraken of gebeurt er iets waar de afspraken niet in voorzien, dan leidt dat normaliter tot nieuw overleg. De bewonerscommissie kan zich dan – op kosten van de verhuurder – laten bijstaan door een extern deskundige. !WOON heeft veel ervaring met dit soort processen in Amsterdam en omstreken. Elders in het land is het Woonbond Kennis en Adviescentrum een goede huurdersondersteuner.

In Amsterdam gelden voor woningcorporaties de Amsterdamse Kaderafspraken. Een verschil van mening over toepassen (of achterwege laten) van de Amsterdamse Kaderafspraken kunt u voorleggen aan de geschillencommissie. Zij doen in principe een bindende uitspraak.

Een gedrukt exemplaar van de afspraken is af te halen bij de teams van !WOON. Onze bewonersondersteuners kunnen u nader informeren en adviseren.

Artikel delen:

!WOON