Huurprijs en inkomensdaling – mogelijkheden

Hopelijk past de huur die u betaalt bij uw inkomen. Zo niet, dan is er voor echt lage inkomens de huurtoeslag. Voor sommige situaties is er ook een woonkostentoeslag van de gemeente. Lees over deze regelingen meer elders op deze website. Soms is ook huurverlaging mogelijke na een sterke terugval in inkomen.

Huurverlaging na inkomensdaling (huurders van een corporatie)

Het inkomen van uw huishouden kan om meerdere redenen dalen. Uw inkomen kan wijzigen door verlies van inkomsten of door pensioen. Ook kan het zijn dat een lid van het huishouden vertrekt en dat inkomen niet meer meetelt. U komt dan mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Een woningcorporatie kan op basis van uw verzoek besluiten de huurprijs te verlagen. Ook kunnen huurders die in 2020 of 2021 een inkomensafhankelijke huurverhoging kregen deze mogelijk terugdraaien.

Vragen of hulp nodig?

Neem als u in Amsterdam of Amstelveen woont contact op met  het team van !WOON in uw buurt.

Artikel delen:

!WOON