Projecten

!WOON kent naast de reguliere advies en ondersteuningswerk diverse projecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Projectteam Energie en Woningverbetering

Dit project richt zich op het energie zuiniger maken van woningen in Amsterdam. Bewoners worden ondersteund bij het opstellen van een redelijk voorstel aan de verhuurder, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van dubbel glas of andere vormen van isolatie. Hier hoort een redelijke huurverhoging bij, zodat de investering rendabel is voor de verhuurder. Via onderhandelingen met de verhuurder komt het meestal tot een succesvolle aanpak, soms is een procedure nodig op grond van de wettelijke regeling. De huurders verdienen de verhoging terug in de vorm van lagere stookkosten en meer wooncomfort. Zo is sprake van een win-win-win situatie: bewoners en verhuurders tevreden en minder uitstoot van broeikasgassen dus beter voor het milieu.

Project Energiecoaches

De energiecoaches zijn vrijwilligers die zijn opgeleid door !WOON. Zij bezoeken bewoners om hen te adviseren hoe ze zelf energie kunnen besparen. Daarbij krijgt de bewoner een aantal bespaarproducten. Zie voor meer informatie de speciale website voor de Energiecoach.

 

Project Wooncoaches

Wooncoaches zijn vrijwilligers die oudere huurders bezoeken om hen te adviseren over mogelijke aanpassingen van de woning of eventuele verhuiswensen. Zie de wooncoach pagina voor meer informatie over de werkzaamheden.

!WOON