Projecten

!WOON kent naast reguliere advies en ondersteuningswerk diverse projecten. Hier enkele voorbeelden.

Advisering  bewonersgroepen bij renovatie en woningverbetering

Actieve inbreng van bewoners bij opknap of verbetering van een complex woningen is nodig voor een goed plan. Afspraken over welke werkzaamheden, de uitvoering, de termijn, huren na oplevering, eventuele mogelijkheden voor mensen die willen verhuizen, wisselwoningen en andere belangrijke zaken worden vastgelegd in een sociaal plan. Daarmee ontstaat duidelijkheid voor alle betrokkenen en is er draagvlak. Dit zorgt ervoor dat plannen tijdig uitgevoerd kunnen worden. De Wet op het Overleg Huurders Verhuurders en de Amsterdamse Kaderafspraken schrijven voor dat bewoners betrokken worden en ook aanspraak kunnen maken op professionele onafhankelijke ondersteuning. !WOON is ook in deze fase op vele plaatsen in Amsterdam en omgeving betrokken bij dergelijke projecten. Doorgaans leidt dit tot een goed resultaat met tevreden bewoners en verhuurder.

Advisering huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties (koepels) hebben een belangrijke en wettelijk geregelde positie in het overleg met de woningcorporaties en de gemeente. Dat vereist vergaande kennis en professionalisering. In Amsterdam en Leiden laten huurdersorganisaties zich daarin bijstaan door de beleidsadviseurs van !WOON. De adviseurs hebben expertise op het gebied van de huursector in het algemeen en van wet- en regelgeving voor de corporatiesector in het bijzonder. Zij staan de huurders bij in hun advisering van en onderhandelingen met de woningcorporaties. Daarnaast verzorgt het team van beleidsadviseurs scholingen en lezingen voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

Project Energie en Woningverbetering

Dit project richt zich op het energie zuiniger maken van woningen in Amsterdam. Bewoners worden ondersteund bij het opstellen van een redelijk voorstel aan de verhuurder, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van dubbel glas of andere vormen van isolatie. Hier hoort een redelijke huurverhoging bij, zodat de investering rendabel is voor de verhuurder. Via onderhandelingen met de verhuurder komt het meestal tot een succesvolle aanpak, soms is een procedure nodig op grond van de wettelijke regeling. De huurders verdienen de verhoging terug in de vorm van lagere stookkosten en meer wooncomfort. Zo is sprake van een win-win-win situatie: bewoners en verhuurders tevreden en minder uitstoot van broeikasgassen dus beter voor het milieu. Bewoners kunnen zich bij het projectteam aanmelden via het contactformulier op deze website. Meer informatie staat bij: Aan de slag met woningverbetering.

Project Energiecoaches

De energiecoaches zijn vrijwilligers die zijn opgeleid door !WOON. Zij geven bij de bewoners thuis gratis energieadvies, gericht op eenvoudige aanpassingen en gedrag. De bewoner krijgt daarbij gratis een aantal bespaarproducten, zoals LED-lampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. Zie voor meer informatie de speciale website voor de Energiecoach.

Project Energiedisplay

!WOON doet mee aan een landelijk onderzoek waarbij Amsterdammers een jaar lang gratis een energiedisplay mogen uitproberen. Deze energiedisplay haalt de meter letterlijk uit de kast. Je kunt de display in huis op een plek zetten, waar je vaak langs komt en er gemakkelijk op kunt kijken. Omdat je direct op de display ziet wat het energieverbruik is van je huishouden en of je binnen je budget blijft, kan je 5 tot 10 procent besparen op je energierekening. Doe je mee? Inschrijven kan via de landelijke website van dit project. Bij aanmelding doe je mee aan de pilot en geef je toestemming dat voor maximaal 1,5 jaar het energieverbruik van je huishouden uitgelezen wordt voor wetenschappelijk onderzoek naar energiebesparing. Privacy is hierbij uiteraard gewaarborgd, de datadeling loopt niet via internet en blijft buiten bereik van andere partijen, zoals energieleveranciers.

Project Wooncoaches

Wooncoaches zijn vrijwilligers die oudere huurders bezoeken om hen te adviseren over mogelijke aanpassingen van de woning of eventuele verhuiswensen. Zie de wooncoach pagina voor meer informatie over de werkzaamheden

!WOON