Oplossen problemen

Problemen zijn er om opgelost te worden. Soms is dat lastig, maar soms is er ook een handig instrument beschikbaar. Veel verschillen van mening kunnen in goed overleg opgelost worden. Soms lukt dat niet en is het fijn als een deskundige buitenstaander een licht op de zaak werpt. Daarvoor bestaan geschillencommissies en is er uiteindelijk ook de kantonrechter. Dat klinkt misschien eng of erg serieus, maar vaak is het een goede manier om een geschil opgelost te krijgen. Zonder al te veel moeite een mooi resultaat, daar zijn die procedures en regels voor bedacht.

Deze pagina’s bieden een directe link naar oplossingen voor een probleem. De aangewezen weg is altijd eerst een verzoek. Vervolgens kan een verschil van mening in overleg worden opgelost. Als dat niet helpt zijn in vele situaties procedures mogelijk. Die heeft de wetgever gemaakt om te zorgen dat problemen opgelost kunnen worden met met behulp van een geschillencommissie of (scheids)rechter. Soms bij de huurcommissie, soms bij de kantonrechter. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar dat valt over het algemeen erg mee en kan vaak ook vrij snel. Het zijn procedures die door vele bewoners met succes zijn gevoerd. Dat weet de andere partij meestal ook wel, dus vaak komt het na een sommatie helemaal niet tot een procedure. Dan wordt bijvoorbeeld alsnog de reparatie uitgevoerd, of worden de onterecht betaalde bemiddelingskosten teruggestort. De andere partij weet dat procederen over iets waar de uitkomst vantevoren duidelijk is alleen maar extra gaat kosten. Als u twijfelt of hulp wilt, dan kunt u in Amsterdam terecht bij !WOON. We hebben veel ervaring met alle procedures en helpen u graag, goed en gratis. We hebben ook een juridisch fonds om eventuele risico’s af te dekken. In andere plaatsen kunt u hulp vragen bij het Juridisch Loket.

Lijst

!WOON