Financiën van de VvE

Als lid van de VvE bent u samen met uw buren eigenaar van het gebouw. Dit gezamenlijke eigendom betekent ook gezamenlijke kosten. U en uw buren betalen samen de kosten die door de VVE worden gemaakt. Een belangrijke kostenpost is het onderhoud van het gebouw. Welke gemeenschappelijke kosten er nog meer zijn, staat is het (model)splitsingsreglement.

Een VvE heeft allerlei financiële verplichtingen, zoals het opstellen van een begroting en exploitatierekening. Het handige beheerprogramma VVE123 kan u helpen met het beheren van de financiën van de VvE. Dit programma is gratis voor kleine VvE’s in Amsterdam.

In ieder splitsingsreglement staat wat de verdeelsleutel is voor de gemeenschappelijke kosten. Deze verdeelsleutel wordt het breukdeel genoemd. In het splitsingsreglement staat van ieder appartementsrecht:

  • tot welk aandeel de eigenaar van het appartement verplicht is om bij de dragen in de gemeenschappelijke schulden en kosten
  • tot welk aandeel de eigenaar van het appartement gerechtigd is tot de eventuele baten

Deze verdeelsleutel verschilt per VvE. Kijk daarom goed in de splitsingsakte van uw VvE wat de breukdelen zijn.

Het wettelijke uitgangspunt is een gelijke verdeling. Zijn er vier appartementsrechten, dan betaalt iedere eigenaar 1/4de van de gemeenschappelijke kosten. Zijn er 10 appartementsrechten, dan betaalt iedere eigenaar 1/10de van de gemeenschappelijke kosten. In het splitsingsreglement mag van een gelijke verdeling worden afgeweken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het ene appartement veel groter is dan het andere appartement. In splitsingsaktes vanaf 2005 staat de grondslag van deze afwijkende verdeling, bijvoorbeeld de oppervlakte van de appartementen.

Een andere uitzondering op de gelijke verdeling is een vrijstelling van bepaalde kostenposten. Een veel voorkomend uitzondering is het trappenhuis. In het splitsingsreglement staat dan dat de eigenaar van de begane grond niet meebetaalt aan de kosten voor het trappenhuis. Deze uitzondering moet expliciet in het splitsingsreglement staan. De VvE mag dat niet zelf achteraf afspreken.

Met enige regelmaat geven we ook een gratis cursus/webinar ‘Financiën in de VvE’, zie hiervoor onze agenda.

Artikel delen:

!WOON