Organisatie

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. We zijn er voor huurders, eigenaar-bewoners en woningzoekenden. We zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop. Veel van ons werk wordt betaald door de gemeente. Regelmatig worden we ook ingehuurd om bewoners bij te staan in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie opdrachtgever en betaalt de verhuurder de kosten.

  • Onze wijkteams in Amsterdam adviseren bewoners over en helpen met oplossen van problemen rond huren, onderhoud, renovatie,Verenigingen van Eigenaren, energie, woningzoeken, prettig wonen voor ouderen en andere woning en woonomgeving gerelateerde zaken. Deze diensten zijn gratis voor bewoners, het is een service die betaald wordt door de gemeente.
  • Onze projectteams en programma’s werken samen met bewoners aan energiebesparing, woningkwaliteit, langer thuis wonen voor ouderen, organisatie van bewoners en nieuwe vormen van participatie.
  • Ons team Beleidsadvies adviseert huurdersorganisaties bij het overleg met hun verhuurder.
  • Ons spreekuur in Haarlem helpt bewoners van de Transvaal- en Frans Halsbuurt.
  • Ons team in Leiden adviseert Leidse bewoners en huurdersorganisaties.

Bij !WOON werken bijna 100 medewerkers, 10 stagiares en tientallen vrijwilligers. Onze medewerkers zijn professioneel en hebben veel ervaring. !WOON is begin 2017 ontstaan uit een fusie van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) en de Wijksteunpunten Wonen (voorheen de huurteams). We hebben ruim 30 jaar ervaring op de Amsterdamse woningmarkt en zijn al tientallen jaren actief in de regio.

 

Artikel delen:

!WOON