Bewonersinvloed

Betrokken bewoners vormen het hart van de stad

Betrokken bewoners zijn van groot belang voor de stad en de leefbaarheid. Vele mensen zijn actief in hun blok, straat, buurt of in de hele stad. Hun vrijwillige inzet en de initiatieven die hier uit voortkomen zijn van belang voor alle bewoners. Het kan gaan om een bewonerscommissie, een Vereniging van Eigenaren, een buurtcomité, een huurdersvereniging, een huurderskoepel, een wooncoöperatie, een buurtplatform of een andere vorm van bewonersinitiatief.

!WOON adviseert en helpt actieve bewoners. Zij zijn actief in hun complex, hun buurt over voor de hele stad. We zien ook nog bewoners die zich inzetten voor een specifieke doelgroep, zoals jongeren Hard nodig, want juist die hebben het extra moeilijk op de overspannen woningmarkt. We zien dus:

  1. Bewonerscommissies per complex woningen
  2. Buurtplatforms en bewonersgroepen per buurt
  3. Huurderskoepels en huurdersorganisaties in de stad en regio
  4. Bewonerspanels voor een doelgroep, zoals jongeren

Bewonerscommissies

Moet je als bewoner een plan voor renovatie of sloop gewillig ondergaan? Meewerken en je mond houden? Nee, je kan acief inbreng leveren. Niet pas als het plan al klaar is, maar vanaf het begin. Samen met andere bewoners inventariseer je wensen en mogelijkheden. In overleg met de verhuurder kom je tot een gedragen plan. Die samenwerking doe je in een bewonerscommissie, waarbij je gebruik maakt van de wettelijke rechten uit de Overlegwet en de Amsterdamse Kaderafspraken. !WOON heeft veel en jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van bewonerscommissies. De bewoners kunnen ook zonder of na een renovatie blijven samenwerken in een bewonerscommissie. Voor een bijdrage aan beheer van het complex woningen of voor een prettige woonomgeving voor alle bewoners.

Kijk hier voor rechten, plichten, kaderafspraken, huidige projecten of ondersteuning aan bewonerscommissies

Bewoners actief in hun buurt en buurtplatform

Een leuke buurt, wie wil dat niet? Maar die komt er niet vanzelf. Het valt of staat met de actieve inbreng van bewoners en lokale ondernemers. Hoe vind je andere bewoners, hoe werk je samen in een buurtgroep, hoe maak je de buurt leuker en socialer, hoe kan je invloed uitoefenen op plannen voor je buurt. Of nog beter, zelf samen met verhuurder en gemeente plannen ontwikkelen.

Kijk hier voor informatie over ontwikkelbuurten, buurtplatforms en wat wij voor u kunnen betekenen!

Huurdersorganisaties en huurderskoepels in Amsterdam

Huurdersorganisaties zijn op verschillende plekken en niveaus actief. Het varieert van een lokale buurtgroep tot aan de landelijke Woonbond en alles wat daartussen zit. Sommigen bestaan tientallen jaren, anderen maar een paar maanden. De overeenkomst is dat het meestal vrijwilligersorganisaties zijn en dat ze allemaal wonen te belangrijk vinden om over te laten aan de verhuurders en de overheid. Wonen is een eerste levensbehoefte en de belangen van bewoners en huurders zijn het waard om voor op te komen.

In Amsterdam zijn er huurdersorganisaties die de belangen van de huurders bij hun corporatie behartigen. Deze worden in Amsterdam de huurderskoepels genoemd. Bijna allemaal zijn ze aangesloten bij de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels (behalve Arcade, de huurderskoepel van De Key). Samen overleggen zij met de gemeente en de corporaties over het huurbeleid in de stad. Dit wordt gedaan tijdens de Amsterdamse prestatieafspraken, waarin tussen de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties afspraken worden gemaakt over hoe volkshuisvesting vorm krijgt in Amsterdam.

Daarnaast zijn ook andere huurdersorganisaties actief in Amsterdam die zich richten op huurders in de particuliere verhuur of huurders in het algemeen. Dit zijn de Stichting Federatie Huurder Commerciële Sector (FHCS) en het Huurdernetwerk Amsterdam (HNA). Het FHCS is in 2019 opgericht als een Amsterdams samenwerkingsverband van huurdersorganisaties in de commerciële sector. Het Huurdersnetwerk Amsterdam vertegenwoordigt ook de particuliere huursector en zet zich in voor de belangen van alle huurders in de stad.

!WOON ondersteunt huurdersorganisaties en huurderskoepels in de stad en de regio. Klik hier om te kijken naar wat !WOON kan doen voor uw huurdersorganisatie en ons aanbod.
Lees hier meer over huurderskoepels of huurdersorganisaties en om te zien of !WOON die ondersteunt.

Bewonersorganisatie voor een doelgroep, zoals het jongerenpanel

Op de overspannen woningmarkt hebben starters het moeilijk. Dat geldt speciaal voor jongeren. Studenten komen naar de stad en zoeken goede en betaalbare huisvesting. Amsterdamse jongeren willen graag het huis uit en een eigen woning vinden. Allemaal willen ze zekerheid, een vast contract, een fijne en veilige plek waar ze ongestoord kunnen wonen en niet hoeven vrezen voor hun huisvesting. Logisch, want een goed en zeker dak boven je hoofd is een fundamenteel mensenrecht. Voor iedereen, zodat je je ongestoord kunt bezig houden met je sociale leven en verdere ontwikkeling. Om voor deze belangen te pleiten is er het jongerenpanel UPLIFT.

Ook ouderen hebben specifieke wensen. Als je een dagje ouder wordt en misschien iets minder goed ter been bent wil je graag een aangepaste  woning. Lukt dat niet, dan wil je graag verhuizen naar een plek waar dat wel kan, in de buurt van je vertrouwde contacten. Dan wil je niet dat je huur opeens zo hard omhoog schiet dat je het niet meer kunt betalen. De enorme prijsopdrijving op de woningmarkt zet ook een grote druk op de positie van ouderen. Velen kunnen geen kant uit en zijn aangewezen op hun bovenwoning. Vandaar dat in verschillende buurten een werkgroep ouderenhuisvesting actief is.

Vragen en contact

Heeft u een vraag over voorbeelden of ondersteuning aan actieve bewoners? Neem gerust contact met ons op. De (online) koffie staat klaar.

Artikel delen:

!WOON