Achterban Betrekken

Achterban betrekken

Een van de moeilijkste dingen voor bijna elke bewonersgroep is het betrekken van de achterban bij de besluiten en activiteiten. Vrijwel alle verenigingen hebben er last van dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren terugloopt. Vrijwilligerswerk is minder populair dan het 20 jaar geleden was. Het is moeilijker geworden om bestuursleden te vinden en ook om de achterban warm te krijgen voor een vergadering of andere activiteit. Toch is het voor elke bewonersgroep belangrijk om te weten wat de bewoners in de achterban vinden van haar standpunten en besluiten. Als een bewonersgroep niet meer weet wat de bewoners in haar achterban vinden, kan ze niet meer goed werken. Ook voor de woningcorporatie of het stadsdeel is een bewonersgroep vooral nuttig omdat die weet wat de andere bewoners in het complex vinden. Maar hoe bereik je die achterban?

In kleine complexen kennen de leden van de bewonerscommissies vaak al veel bewoners omdat mensen elkaar tegenkomen in de buurt of bij buurtactiviteiten. Maar als de bewoners elkaar nauwelijks spreken en in grotere complexen, moet de bewonerscommissie aparte activiteiten doen om haar achterban te bereiken.

Representativiteit versus bereik

Moet een bewonersgroep representatief zijn voor de bewoners die zij vertegenwoordigt? Representatief betekent dat elke groep evenredig vertegenwoordigd is in de bewonersgroep. Elke groep in het complex zou dan één of meer vertegenwoordiger moeten hebben in de bewonersgroep, afhankelijk van de grootte. Bijvoorbeeld jongeren, ouderen, Turken, tweeverdieners, Marokkanen en jonge gezinnen.

Dit zou misschien ideaal zijn, maar is in de praktijk onmogelijk. !WOON kijkt daarom liever naar het ‘bereik’ van een bewonersgroep dan naar de representativiteit. Een goed bereik wil zeggen dat de bewonerscommissie alle verschillende groepen in een complex weet te bereiken, weet wat onder hen leeft en tegen welke problemen zij oplopen. Daarvoor is het voldoende om regelmatig contact te hebben met leden van de verschillende groepen in het complex.

Artikel delen:

!WOON