Bewoners in buurtplatforms: van B5 naar B32

Bewoners bundelen de krachten

Vele buurten laten van zich horen door middel van ‘noodkreten’, inspraakreacties en ingezonden brieven (‘kracht van Mokum) en ook de inspanningen van Ma.ak020. De aanleiding is dat bewoners meer positie willen om écht meer zeggenschap te krijgen over de ontwikkelingen in hun buurt, meer erkenning voor wat ze al allemaal doen en wat faciliteiten (budget, ruimte, ondersteuning) om zichzelf goed te organiseren.  Kortom, ze willen serieus en constructief meedenken en daarin gehoord en gezien worden.

Uit het manifest B5 (link naar het manifest), aangeboden aan wethouders Rutger Groot Wassink:” Wij vormen een (groeiende) coalitie van buurtorganisaties van onderop, uit verschillende delen van de stad. Wij zijn die makers van de stad die iedere dag met veel intrinsieke motivatie opstaan om met de voeten in modder, mensen, buurten en stad beter te maken. Wij zijn die community organizers die de community samenhang geven. Wij zijn vaak aanspreekpunt en stemversterker. Wij geven mensen die te weinig gehoord of gezien worden een stem, door hun geluid te verwoorden en naar voren te brengen. Velen van onze buurtorganisaties zijn actief in de ‘’ Ontwikkelbuurten”. Nu nog B5, de ambitie ligt bij B32”.

B5 : Vijf bewonersplatforms

B5 staat voor vijf bewonersplatforms die opereren vanuit de zogenoemde Ontwikkelbuurten. De bewonersplatforms zijn actief in de stadsdelen Nieuw West, Noord en Zuidoost.Onder begeleiding van !WOON zijn de platforms op 24 september 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaringen uitgewisseld. Het werd meteen (pijnlijk) duidelijk dat er niet alleen succesverhalen te delen waren, over en weer werden ook de frustraties en belemmeringen gedeeld. Op deze avond ontstond er al snel een gevoel van ‘in hetzelfde schuitje zitten’. Hoewel het om urgente zaken ging, was er ook hilariteit, vanwege de onderlinge herkenbaarheid van de verhalen die werden gedeeld. Hierna volgde nog een aantal digitale ontmoetingen.

Het B5 Manifest

Uit deze interactie is een manifest tot stand gekomen waarin de platforms aan de gemeente kenbaar maken wat zij nodig hebben om duurzaam van betekenis te kunnen zijn voor hun buurt. De bewonersplatforms dragen zelf (met klem) oplossingen aan om tot werkbare kaders te komen. Zo wordt er o.a. gepleit voor een erkende positie (juridische status) voor bewonersplatforms. En er worden ideeën aangedragen om de Buurtbudgetten werkbaarder te maken voor beide partijen, zowel voor de gemeente als voor de platforms.

Van B5 naar B32

De beweging zet zich voort en heeft de ambitie om van B5 naar B32 te groeien. Oftewel: van vijf naar tweeëndertig ontwikkelbuurten. Op dit moment zijn er vergelijkbare bewegingen in de stad van bewonersgroepen die zich verenigen om hun positie te versterken en hun voortbestaan te kunnen borgen. Een daarvan is De Kracht van Mokum. De partijen kennen en steunen elkaar.

De overhandiging van het manifest aan wethouder democratisering Rutger Groot Wassink en de uitzending in Pakhuis de Zwijger kun je hier terugkijken.

 

Artikel delen:

!WOON