Een wooncoöperatie opzetten

Wooncoöperatie, wat komt er bij kijken?

De wooncoöperatie is de meest verregaande vorm van zelforganisatie waarin bewoners voor het onderhoud en beheer van hun woningen zelf verantwoordelijk zijn. Sinds 1 juli 2015 maakt de wooncoöperatie deel uit van de Woningwet: Groepen met interesse kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een plan en dat indienen bij hun corporatie.  Daarnaast zijn er steeds meer groepen die zelf een stuk grond willen bebouwen en de woningen aan hun leden willen verhuren.

Wat is een coöperatie?

Bij een coöperatie staan de stoffelijke belangen van de leden voorop. De coöperatieve vereniging is een vorm van zelforganisatie die in de belangen van haar leden voorziet. Het gaat dan om economische belangen (werk, goederen, wonen, geld). Een van de belangrijkste personen van de coöperatieve idee Friedrich Raiffeisen zei daarover: Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele (Wat voor het individu niet mogelijk is dat kunnen velen wel bereiken). Een coöperatie is vaak een organisatie waarin collectief een economische activiteit ondernomen wordt die een individu alleen niet van de grond krijgt.

Maar waarom dan?

Waarom zou je een coöperatie willen? Maar waarom zou als huurder niet meer van je woningcorporatie willen huren? Soms is er een noodzaak: De corporatie wil het bezit afstoten. Soms bestaat de overtuiging dat de corporatie zaken niet goed genoeg doet, dat huurders in zelforganisatie dit beter kunnen. Belangrijker is echter: Waarom zou je een coöperatie wel willen? Wat bindt mensen om zich bij een coöperatie aan te sluiten en zich met de doelen te identificeren? Een goed begin is vaak met bewoners bij elkaar zitten en hen laten uitspreken welke meerwaarde zij in een dergelijk initiatief zien en hoe zij zichzelf in een coöperatie zien.

Welke vorm?

Een wooncoöperatie is er in meerdere vormen. Er is een variant van huur en koop, een variant waarin alleen het beheer van de corporatie wordt overgenomen, en er is de mogelijkheid om het gehele bezit over te nemen en de woningen weer aan de bewoners te verhuren. Belangrijk is om te kijken welke vorm het beste aan de gekozen uitgangspunten van de coöperatie tegemoetkomt. Alle vormen hebben nadelen en voordelen. Zet die als initiatiefgroep onder elkaar en bespreek ze met de bewoners. Zo kunnen bewoners een keuze maken die het beste bij hun situatie past.

En verder?

Het allerbelangrijkste voor het oprichten van een coöperatie is misschien wel tijd. Nadenken over het hoe en waarom van een coöperatie is iets waar veel tijd in gaat zitten. Het uitwerken van de financiële gevolgen kost ook tijd. Zorg ervoor dat je de corporatie zo snel mogelijk inlicht over het voornemen om een coöperatie op te richten. Heel belangrijk is ook om te weten wat een coöperatie met het bezit wil: Zijn er plannen tot verkoop? Of is het juist bezit wat men niet af wil stoten? Dat maakt voor de mogelijkheid van een coöperatie wel uit. Een goed overleg met de corporatie is voor het slagen van groot belang, Uiteindelijk maakt ook de corporatie een keuze of ze met een coöperatie wil samenwerken en bezit wil overdragen of wil laten beheren door bewoners.

!WOON kan je helpen bij het realiseren van een wooncoöperatie. Zie ons hoofdstuk over Wooncoöperaties elders op deze website. Wil je na het lezen  meer informatie over wat een wooncoöperatie precies is of wil je weten hoe je een wooncoöperatie opzet neem dan contact op met !WOON

Wooncoöperatie – de regie in eigen hand

Artikel delen:

!WOON