Stedelijke Huurdersorganisatie

Stedelijke huurdersverenigingen bundelen de belangen van alle huurders in één gemeente. De gemeente is met de gezamenlijke woningcorporaties verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid. Een sterke stem van de huurders is nodig om invloed te hebben op de beslissingen die de gemeente en corporaties samen nemen. De stedelijke huurdersorganisatie doet vaak mee aan het ‘drie-partijen-overleg’ tussen gemeente, corporaties en bewoners. De stedelijke huurdersorganisatie is vaak een samenwerkingsverband van allerlei bewonersorganisaties die in de gemeente actief zijn, zoals bewonerscommissies, buurtgrepen en huurdersorganisaties. De activiteiten variëren van overleggen, actievoeren, ondersteunen van bewoners en bewonersorganisaties tot het voeren van juridische procedures.

Stedelijke huurdersorganisatie Amsterdam

Lang niet alle gemeenten kennen een stedelijke huurdersorganisatie, maar in de meeste grote en middelgrote steden is er wel een te vinden. In Amsterdam had Huurdersvereniging Amsterdam tot 2017 deze rol. Deze is opgeheven. In plaats daarvan zijn twee nieuwe organisaties ontstaan: de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en het Huurders Netwerk Amsterdam. De wens van de Gemeente Amsterdam is dat deze organisaties komen tot een samenwerking. De gemeente heeft het liefst een gesprekspartner die alle huurders van Amsterdam vertegenwoordigt.

Federatie Amsterdamse Huurderskoepels

De huurderskoepels vertegenwoordigen de belangen van de huurders van een corporatie en is een klankbord van een gemeente. De Amsterdamse huurderskoepels hebben in februari 2019 een gezamenlijke federatie opgericht om corporatiehuurders te vertegenwoordigen en  plaats te nemen aan de overlegtafels met de Gemeente Amsterdam en Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFW). Huurderskoepel Arcade is sinds 2021 geen lid meer van de FAH. Zij sluiten zelfstandig aan bij de overlegtafels over de samenwerkingsafspraken.

Huurders Netwerk Amsterdam

In dit netwerk zijn zowel de huurdersverenigingen in de stadsdelen als verschillende andere huurdersorganisaties verenigd. Daarnaast zijn er ook individuele huurders lid. Het HNA is net als de FAH onder meer klankbord voor de gemeente en zet zich in als belangenbehartiger van huurders in de particuliere sector.

Federatie Huurders Commerciële Sector

De FHCS is in 2019 opgericht als een Amsterdamse samenwerkingsverband van huurdersorganisaties in de commerciële sector. Inmiddels is de FHCS een landelijke organisatie. De FHCS komt op voor de belangen van huurders in de gereguleerde particulier- en in de vrije sector. Dit doet de FHCS door belangenbehartiging, voorlichting en het faciliteren van een breed netwerk van huurdersorganisaties.

Artikel delen:

!WOON