Stedelijke Huurdersorganisatie

Stedelijke huurdersverenigingen bundelen de belangen van alle huurders in één gemeente. De gemeente is met de gezamenlijke woningcorporaties verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid. Een sterke stem van de huurders is nodig om invloed te hebben op de beslissingen die de gemeente en corporaties samen nemen. De stedelijke huurdersorganisatie doet vaak mee aan het ‘drie-partijen-overleg’ tussen gemeente, corporaties en bewoners. De stedelijke huurdersorganisatie is vaak een samenwerkingsverband van allerlei bewonersorganisaties die in de gemeente actief zijn, zoals bewonerscommissies, buurtgrepen en koepels. De activiteiten variëren van overleggen, actievoeren, ondersteunen van bewoners en bewonersorganisaties tot het voeren van juridische procedures.

Stedelijke huurdersorganisatie Amsterdam

Lang niet alle gemeenten kennen een stedelijke huurdersorganisatie, maar in de meeste grote en middelgrote steden is er wel een te vinden. In Amsterdam had tot 2017 Huurdersvereniging Amsterdam deze rol. Deze is opgeheven.  In plaats daarvan zijn twee nieuwe organisaties ontstaan: de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en het Huurders Netwerk Amsterdam. De wens van de Gemeente Amsterdam is dat deze organisaties komen tot een samenwerking. De gemeente heeft het liefst een gesprekspartner die alle huurders van Amsterdam vertegenwoordigt.

Federatie Amsterdamse Huurderskoepels

De huurderskoepels vertegenwoordigen de belangen van de huurders van een corporatie. De Amsterdamse huurderskoepels hebben in februari 2019 een gezamenlijke federatie opgericht om corporatiehuurders te vertegenwoordigen en  plaats te nemen aan de overlegtafels met de Gemeente Amsterdam en Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Huurders Netwerk Amsterdam

In dit netwerk zijn zowel de huurdersverenigingen in de stadsdelen als verschillende andere huurdersorganisaties verenigd. Daarnaast zijn er ook individuele huurders lid. Het HNA is onder meer klankbord voor de gemeente.

Artikel delen:

!WOON