Jongerenpanel: jouw mening telt – UPLIFT

Je bent jong en je wilt wat. Wonen in Amsterdam bijvoorbeeld. Omdat je er je hele leven lang al woont of omdat je er studeert of werkt. Maar een woning vinden in Amsterdam is niet gemakkelijk: de prijzen zijn hoog en de wachtlijsten lang. Jongeren hebben lang niet altijd een (zekere)  baan, terwijl zij wel een groot deel van hun inkomsten aan wonen kwijt zijn.

Eind 2020 vond de interactieve online Woontop Jongerenhuisvesting plaats. Deze digitale bijeenkomst was de kick-off van het jongerenpanel en project UPLIFT. Op de avond zijn we in gesprek gegaan met jongeren en woningmarktprofessionals over de toekomst van jongerenhuisvesting. Het programma is meer dan 15.000 keer bekeken en is hier terug te zien.

Project UPLIFT

Wat vind jij van het huidige beleid voor jongerenhuisvesting? Wil jij meedenken over nieuw beleid? Wil je hierover in gesprek met ambtenaren en wethouders? In januari 2020 is het project UPLIFT gestart, gefinancierd vanuit de Europese Unie. Binnen dit project draait het om de mening van jongeren op het gebied van huisvesting!

!WOON heeft samen met de jongeren een jongerenpanel opgezet. In dit jongerenpanel kunnen jongeren hun stem laten horen over thema’s rondom jongerenhuisvesting. Dat helpt de jongeren om invloed uit te oefenen op het huidige en toekomstige beleid voor huisvesting van jongeren in Amsterdam en omstreken. In samenspraak met beleidsbepalers van corporatie De Key en gemeente Amsterdam leveren ze input voor een nieuw, aangepast beleid. De TU Delft is aangesloten als de academische partner. De TU Delft doet samen met ongeveer 16 andere landen onderzoek naar kansenongelijkheid onder jongeren in Europa

Voor wie is dit interessant?

 • Je woont in Amsterdam of een van de gemeentes in de regio
 • Je bent tussen 18-29 jaar
 • Je voelt je betrokken bij jongerenvesting
 • Je wilt je stem laten horen en hebt ideeën over het huidige beleid rondom jongerenhuisvesting
 • Je wilt met andere jongeren en beleidsbepalers in gesprek

Jouw profiel

Je bent bereid om je stem te laten horen, ook als andere jongeren het niet direct met je eens zijn. Als na discussie en een goed gesprek blijkt dat het merendeel van de jongeren voor een bepaald onderwerp is en jij bent tegen, dan neem je het standpunt van de andere jongeren over. Bij de schuursessies ga je in gesprek met beleidsbepalers van de gemeente en corporatie. Hierbij kom je onderweg altijd obstakels tegen. Dan is het belangrijk dat je als groep optrekt en jij je kan schikken naar de mening van de groep. Jullie denken na hoe je deze obstakels kunt overwinnen of samen naar oplossingen kunt zoeken. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en hebt vooral geduld. Het realiseren van een verandering van beleid is een langdurig proces.

Wat gebeurt er in het project UPLIFT?

Binnen het project komen drie verschillende thema’s aan de orde. Daarover organiseren we in de komende twee jaar bijeenkomsten voor. De bijeenkomsten zijn (afhankelijk van ieders agenda en de dan geldende Corona maatregelen) in de middag of avond en fysiek of digitaal. Rondom elk thema worden er diverse bijeenkomst georganiseerd. Minimaal één inventarisatiebijeenkomst, één oplossingsbijeenkomst en één schuursessie. In mei 2021 rondden we het eerste thema af: tijdelijkheid.  In februari 2022 eindigt de tweede sprint, waarbij het panel een woonconcept ontwikkelde voor woningcorporatie Lieven de Key. Dan begint sprint 3: beleidsvoorstellen doen aan de gemeente Amsterdam voor jongerenhuisvesting.

Bij de inventarisatie inventariseren jullie de problemen, vragen, zorgen en wensen rondom het gekozen thema. Bij de oplossingsbijeenkomst gaan jullie nadenken en praten over door jullie bedachte oplossingen. Tijdens de schuursessie gaan jullie in gesprek met beleidsbepalers van de gemeente en de corporatie over de uitvoeringsmogelijkheden van de door jullie bedachte oplossingen.

Het jongerenpanel

Het jongerenpanel bestaat uit een groep jongeren. Deze groep reflecteert actief op de woonproblematiek. Daarnaast draagt de groep actief voorstellen aan ter verbetering van de positie van jongeren op de woningmarkt. Hierbij zijn de jongeren agenda zettend en adviserend en kunnen beleidsvoorstellen in co-creatie met beleidsmakers ontstaan.

Wie doen mee?

Jongeren tussen de 18-29 jaar woonachtig in Amsterdam die mee willen praten over het huidige beleid op het gebied van jongerenhuisvesting. Ben je ouder dan 29 en wil je op een andere manier dan het jongerenpanel meedoen, neem dan contact op met Hanna (zie hieronder bij contact).

Wie zijn de initiatiefnemers?

In Nederland zijn dit woningcorporatie de Key, de gemeente Amsterdam en de TU Delft. Zij hebben !WOON gevraagd om jongeren te werven, een jongerenpanel te bouwen en te ondersteunen bij de drie thema’s die de komende jaren worden besproken.

Wat kan UPLIFT voor jou betekenen?

 • Meepraten over voor jou belangrijke thema’s op het gebeid van de jongerenhuisvesting
 • In gesprek gaan met beleidsbepalers van de gemeente en de corporatie
 • Netwerkverbreding
 • Vergroten van de kennis over bijvoorbeeld huurrecht voor jongeren
 • Gezelligheid, nieuwe vriendschappen

Wat kun jij voor UPLIFT betekenen?

 • Nieuwe inzichten bieden aan beleidsbepalers
 • Oplossingen aandrage voor de problemen voor jongeren
 • Een belangrijke stem laten horen voor jongeren

Waar kan !WOON mij bij helpen?

Heb je interesse? Dan kan je met vragen bij !WOON terecht. Vragen als ‘waar kan ik me aanmelden’ ? Hoe oefenen we invloed uit op het beleid? Hoe komen we tot een gezamenlijk gedragen standpunt? Op welke manier heeft onze mening heeft meeste effect?

Ons aanbod op een rij:

 • Cursussen en trainingen over bijvoorbeeld huurrecht. !WOON biedt aan geïnteresseerden (online) webinars
 • Als startend jongerenpanel kun je bij ons terecht voor advies, training en coaching op maat
 • !WOON stimuleert onderlinge kennisdeling van jongeren en organiseert netwerkbijeenkomsten om samen positie te verwerven voor beter beleid op het gebied van jongerenhuisvesting

Zijn er kosten?

 • De webinars zijn gratis.
 • Deelname aan onderlinge kennisdeling en netwerkbijeenkomsten zijn gratis.
 • De ondersteuning van !WOON bij UPLIFT wordt betaald uit gelden van de Europese Unie.

Contact en vragen

Neem contact op en mail Hanna Smit of bel 06- 30847423

Meer lezen/  handige links

At5 : tienduizenden Amsterdammers wonen nog bij hun ouders: dit houdt mijn toekomstplannen tegen
Parool: Tijdelijke huurcontracten zorgen voor stress: Ik voel me nooit ergens thuis
Parool: Deze jonge Amsterdammers beginnen zelf een wooncoöperatie
Parool: Jongeren op straat vanwege vergunning: huurbaas vond het te veel gedoe

Jongeren zoeken woonruimte

Artikel delen:

!WOON