Huurdersorganisaties – behartigen belang per verhuurder

Huurdersorganisaties en huurderskoepels

Een huurdersorganisatie bundelt de belangen van alle huurders bij één bepaalde verhuurder. Meestal een woningcorporatie, maar ook sommige grote particuliere verhuurders/beleggers kennen een overkoepelende huurdersorganisatie. Vanwege het overkoepelende karakter wordt dit in Amsterdam vaak een huurderskoepel genoemd. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht met hun huurders te overleggen. De huurderskoepel voert dit overleg namens alle huurders met de beleidsmakers en de directie van de corporatie. Onderwerp van overleg zijn alle zaken die de huurders direct raken; van de jaarlijkse huurverhoging tot ondersteuning bij individuele klachtenafhandeling, van nieuwbouw en renovatie tot het opleveringsbeleid, van stedelijke vernieuwing tot de financiële gezondheid van de corporatie en van overlegstructuren voor bewonerscommissies tot de kwaliteit van de dienstverlening. Kortom, huurderskoepels houden zich bezig met alles waar corporaties zich mee bezig houden, maar dan vanuit het perspectief van de huurders.

Huurderskoepels zijn vrijwilligersorganisaties. De basis van de organisatie bestaat uit de bewonerscommissies die in de meeste woningcomplexen actief zijn. Zij zijn lid van de overkoepelende huurdersorganisatie en kiezen, op de ledenvergadering, het bestuur van de huurderskoepel. In veel gevallen huurt het bestuur externe deskundigheid in. Dat wordt betaald uit de subsidie die de woningcorporatie wettelijk verplicht is beschikbaar te stellen. !WOON biedt secretariële ondersteuning en geeft beleidsadvies aan een groot deel van de huurderskoepels in Amsterdam en omstreken.

De positie van een huurderskoepel is enigszins vergelijkbaar met die van een Ondernemingsraad: zij overlegt met de directie van een corporatie en die mag besluiten over de belangrijkste onderwerpen pas nemen nadat zij advies heeft gevraagd aan de huurderskoepel. Hoewel huurderskoepels subsidie krijgen van de verhuurder, zijn het zelfstandige organisaties. Meestal zijn over deze onafhankelijkheid afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Huurderskoepels doen vaak nog meer, zoals een spreekuur voor bewoners(-commissies), een krant voor alle bewoners en ondersteuning van bewonerscommissies.

Wilt u weten wat !WOON voor uw huurderskoepel kan betekenen? Kijk hier voor meer informatie of neem dan contact op met Francis Bock via f.bock@wooninfo.nl of 06-58823772.

Huurderskoepels in Amsterdam

Bij alle Amsterdamse woningcorporaties bestaat een huurderskoepel. Gezamenlijk bundelen zij de huurdersbelangen van 190.000 huishoudens. Dat is bijna 60% van het totaal aantal hurende huishoudens en meer dan 40% van het aantal huishoudens in Amsterdam. De huurderskoepels werken niet allemaal hetzelfde. De ene koepel heeft een eigen kantoor en medewerkers in dienst, bij de andere koepel wordt al het werk gedaan door vrijwilligers. Sommigen geven een blad uit voor alle bewoners, bij anderen gaat het contact met de bewoners via de bewonerscommissies. Individuele huurders kunnen met vragen en problemen bij enkele koepels terecht, maar niet bij allemaal. De meeste koepels geven ondersteuning en advies aan bewonerscommissies die hulp nodig hebben bij het overleg met de verhuurder.

De overeenkomst tussen alle koepels is dat zij een schakel zijn tussen de bewoners en de bewonerscommissies aan de ene kant, en de directie van de corporatie aan de andere kant. De huurderskoepel hoort van alle bewonerscommissies tegen welke problemen zij oplopen en kan dus zien welke problemen overal terugkomen. Met de directie van de corporatie wordt vervolgens geprobeerd afspraken te maken voor een structurele oplossing.

De huurderskoepels houden zich ook bezig met het gemeentelijk beleid, want over veel onderwerpen beslist de gemeente of maakt de gemeente afspraken met de gezamenlijke Amsterdamse corporaties. Tijdens de samenwerkingsafspraken (ook wel de prestatieafspraken genoemd) worden er tussen de gemeente, de individuele huurdersorganisaties en de corporaties afspraken gemaakt over de Amsterdamse Volkshuisvesting.  Voorbeelden van onderwerpen zijn woonruimteverdeling, aantallen en soorten nieuwbouwwoningen en huurbeleid. Hiervoor bundelen een groot deel van de huurderskoepels hun krachten in de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). Alleen Huurderskoepel Arcade is niet lid van de FAH en sluit zelfstandig aan bij overleggen met de gemeente.

Wilt u weten wat !WOON voor uw huurderskoepel kan betekenen? Kijk dan hier.
Meer weten? Neem dan contact op met Francis Bock via f.bock@wooninfo.nl of 06-58823772. 


Contact met de huurderskoepel

Woon jij in Amsterdam en wil jij ook actief worden voor een huurderskoepel of heb jij vragen over wat een huurdersorganisatie voor jou kan betekenen? Hieronder vind je per Amsterdamse corporatie de contactgegevens de bijbehorende huurderskoepel. Bezoek de website en bekijk openstaande vacatures om vrijwilliger te worden.

* Huurderskoepels met sterretje worden secretarieel of beleidsmatig ondersteund door !WOON

De Alliantie – Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amsterdam (HBVA Amsterdam)*
Westmallepad 8
1066 PP AMSTERDAM
020 4080 998
amsterdam@hbva.nl
www.hbva.nl/amsterdam

Lieven De Key en Lieven De Stad (De Key) – Huurderskoepel Arcade*
Berkenplein 100
1112 CM DIEMEN
020  6233 628
info@hvarcade.nl
www.hvarcade.nl

Ymere – Huurders Ymere Amsterdam (HYA)*
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 RC AMSTERDAM
020 6258 046
info@hya.nl
www.hya.nl

Rochdale – Bewonersraad Rochdale
Postbus 56659
1040 AR AMSTERDAM
020 5652 900
contact@bewonersraad-rochdale.nl
www.bewonersraadrochdale.nl

Stadgenoot – Huurgenoot*
Secretariaat op Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ AMSTERDAM
06  3167 4563
info@huurgenoot.nl
www.huurgenoot.nl

Eigen Haard – Huurdersvereniging HBO Argus
A. van der Horststraat 2
1065 GX AMSTERDAM
020 4083 982
info@hbo-argus.nl
www.hbo-argus.nl

DUWO – HV Duwoners
Eerste Ringdijkstraat 10
1097 BC Amsterdam
info@duwoners.nl
www.duwoners.nl

Daarnaast ondersteunt !WOON ook onderstaande huurderkoepels buiten Amsterdam:


Ymere – Huurders Vereniging Almere (Almere)
Clingendaellaan 273
1333 WK Almere
036 5338 759
helpdesk@hva-ymere.nl
www.hva-ymere.nl

Ymere – De Waakvlam (Haarlem)
Freddie Oversteegenstraat 311
2033 MV Haarlem
023 5409 041
info@dewaakvlam.nl
www.dewaakvlam.nl

Ymere – SHY: Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (gehele regio)
www.huurdersymere.nl

Dudok Wonen – Huurders Belangen Vereniging Dudok Wonen (Hilversum)
Larenseweg 32
1221 CN  Hilversum
secretariaat@hbvdudokwonen.nl
www.hbvdudokwonen.nl

DUWO – Huurdersvereniging BRES (Leiden)
Rapenburg 31
2311 GG Leiden
info@huurdersverenigingbres.nl
www.huurdersverenigingbres.nl

DUWO – VBU (Amstelveen)
Uilenstede 346a
1183 DB Amstelveen
+31 6 8314 7714
info@vbu.nl
www.vbu.nl

Artikel delen:

!WOON