Koop van een woning – makelaar of niet?

Als je een woning koopt, kun je een makelaar inschakelen om je te helpen bij je zoektocht. Voor de geleverde diensten van een makelaar moet je betalen. Deze courtage is een vast bedrag of een percentage van de aankoopsom. Vooraf bespreek je met de aankoopmakelaar op welke wijze hij/zij betaald wordt in ruil voor de geleverde diensten en service.  Het is mogelijk om een makelaar alleen in te schakelen  voor een bepaalde dienst, bijvoorbeeld het biedingsproces. De mate van ondersteuning is geheel afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur.

De makelaar van de verkoper zal jouw belangen tijdens de onderhandeling en overdracht van de woning niet behartigen. Deze verkoopmakelaar is ingehuurd door de verkoper om de woning zo snel mogelijk en tegen een zo gunstig mogelijke prijs te verkopen. Wil jij je laten bijstaan tijdens het aankoopproces, huur dan een aankoopmakelaar in. Voor meer informatie over een (aankoop)makelaar kunt u kijken op de website van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en VBO Makelaars.

Als koper heb je een onderzoekplicht. De onderzoekplicht heeft betrekking op zowel de bouwkundige als de juridische staat van de woning. Schiet de koper hierin te kort, dan kan de verkoper niet zomaar worden aangesproken op onverwachte onderhoudskosten. De verkoper heeft wel een meldplicht voor zaken waar hij van op de hoogte is. Het is daarom belangrijk om te weten wat je koopt! Voor meer informatie over het onderzoekplicht kunt u kijken op de website van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Koopovereenkomst (wettelijke bedenktijd / ontbindende voorwaarden)

Een woning moet je altijd schriftelijk kopen. Een mondelinge overeenkomst is in dit geval niet bindend. In een koopcontract of koopovereenkomst wordt tussen de koper en verkoper afgesproken wat er wordt gekocht, tegen welke prijs en wanneer de woning wordt geleverd. Ook kunnen in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden worden opgenomen.

Nadat je een woning hebt gekocht, heb je 3 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd is in de wet vastgelegd en er mag in de meeste gevallen niet van worden afgeweken. Je hebt als koper dus het recht om je binnen 3 dagen te bedenken. 

Daarnaast komt het geregeld voor dat de koper of verkoper ontbindende voorwaarden opneemt in de koopovereenkomst. Deze ontbindende voorwaarden geven de koper en/of verkoper de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden en binnen de afgesproken termijn af te zien van de aan- of verkoop. Het is mogelijk om in onderling overleg de afgesproken termijn te verlengen, bijvoorbeeld als de financiering nog niet rond is.

De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn:

  • Onder voorbehoud van financiering;
  • Onder voorbehoud van de uitkomst van een bouwkundige keuring;
  • Onder voorbehoud van de toewijzing van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Ook een verkoper kan ontbindende voorwaarden opnemen in de koopovereenkomst, bijvoorbeeld dat de bank de eventuele restschuld financiert.

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring geeft de koper duidelijkheid over de bouwtechnische staat van de woning. Vereniging Eigen Huis (VEH) kan zo’n bouwkundige keuring uitvoeren. De resultaten kan de koper (mits dit als ontbindende voorwaarde is opgenomen in het koopcontract) gebruiken als onderhandeling. De kosten van de keuring zijn afhankelijk van de oppervlakte en inhoud van de woning. Het is niet verplicht om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, maar het kan zekerheid geven dat je droomhuis in goede staat verkeert.

Een appartement is onderdeel van een pand of complex met een Vereniging van Eigenaren. Dit betekent dat je niet alleen een appartement koopt, maar ook het mede-eigendom van het pand. Het dak, de fundering, de gevels, de riolering, etc. zijn van alle eigenaren samen. Alle eigenaren moeten het onderhoud aan deze gemeenschappelijke delen ook samen betalen. Wees erop alert dat de bouwkundige keuring niet alleen ziet op de bouwkundige staat van jouw appartement, maar van het gehele pand.

VvE

Als je een appartement koopt, word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE, zijnde jij en je buren, is verantwoordelijk voor het in stand houden van het complex. Onderhoud van het pand en reparaties aan het pand vallen daar onder, maar ook het elektraverbruik van het trappenhuis en de opstalverzekering. Deze kosten moeten door alle eigenaren samen betaald worden. Dit wordt de VvE bijdrage genoemd.

Welk deel jij van de kosten moet betalen, is afhankelijk van het breukdeel dat gekoppeld is aan jouw toekomstige appartement. Dit breukdeel kan per appartement verschillen, waardoor je meer of minder dan je buren kan betalen. Het breukdeel is terug te vinden in de splitsingsakte. Deze splitsingsakte is tegen betaling op te vragen bij het kadaster. De verkoper of diens makelaar kunnen de akte op uw verzoek tevens overleggen.

De VvE-bijdrage die jij maandelijks gaat betalen is gekoppeld aan een begroting. Het is een voorschotbedrag. Aan het einde van ieder jaar wordt gekeken hoeveel geld er is uitgegeven en wordt bepaald of je geld terug krijgt of geld moet bijbetalen.

Het is belangrijk om te weten welke onderhoudswerkzaamheden in de (nabije) toekomst in de planning staan én of er al is gespaard om deze werkzaamheden te bekostigen. Een goed werkende VvE zal vooruit plannen en op basis van deze planning geld sparen voor toekomstig onderhoud. Het is dus verstandig om je goed te laten informeren voordat je een appartement koopt, anders kan je geconfronteerd worden met hoge (onderhouds)kosten! Vraag gerust aan de verkoper inzage in de begroting en het onderhoudsplan.

 

Artikel delen:

!WOON