Postcoderoos en teruggave energiebelasting

De regeling “Postcoderoos” is bedoeld voor energie-kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-energie-installatie. De opgewekte stroom wordt dan jaarlijks verrekend. Het is nodig dat je als deelnemer woont in de nabijheid van het pand waar de panelen geplaatst worden: de postcode van dat pand of één van de direct aangrenzende postcodes.

1    Geen geschikt dak, maar wel investeren in zonne-energie

Als je geen geschikt dak hebt,dan is deelname aan de postcoderoos een goed alternatief om toch zonnepanelen te kopen en stroom op te wekken. Veel voorkomende redenen zijn dat het eigen dak ongunstig ligt, er grote bomen staan, het pand een monument betreft, of de verhuurder geen toestemming geeft. Je kunt dan deelnemen aan zonnecoöperaties die gebruik maken van de postcoderoos-regeling. Je koopt dan panelen (of ‘aandelen’) en deze worden op daken van bijvoorbeeld scholen, sporthallen of overheidsgebouwen gelegd.

2    Woongebouwen met een groot dak

Er zijn ook bij gebouwen met een groot geschikt dak soms redenen waarom je geen zonnepanelen aan alle woonhuisinstallaties wil aansluiten. Bijvoorbeeld omdat het veel hak- en breekwerk betekent in het gebouw. Of omdat je de toekomst van de financiële regelingen te risicovol vindt. Of omdat het lastig is te bepalen wie welk deel van het dak zou kunnen gebruiken.

De ruimte kan dan benut worden voor het realiseren van een postcoderoos-project. Als op het dak tenminste 150-200 panelen passen is dit model financieel aantrekkelijk (hoe meer panelen, hoe financieel gunstiger). Bewoners in het complex kunnen de energie-coöperatie vormen, al dan niet samen met buren of omwonenden. VvE’s kunnen dit voor hun eigen leden doen.

In Amsterdam en omstreken zijn er diverse initiatieven ontwikkeld voor bewoners die wel zonne-energie willen maar dit niet op hun eigen dak kunnen realiseren:

Ook in gebouwen met huurwoningen zijn postcoderoos projecten mogelijk. Bewoners van het complex Entrepotbrug ontwikkelde het project Zon op Zeeburg op huurwoningen van De Key.

Voor het starten van een postcoderoos project is een initiatiefgroep nodig die zin en tijd heeft om hier energie in te steken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gesprekken met de dakeigenaar, het afsluiten van overeenkomsten, organisatie van informatiebijeenkomsten, het maken van een nieuwsbrief of mailing, en de persoonlijke ledenwerving. Zorg dus voor een groep buren/ buurtbewoners om gezamenlijk aan de slag te gaan. Er zijn meerdere organisaties die helpen bij alle administratieve en juridische werkzaamheden (zie ook de links hierboven).

De gemeente Amsterdam biedt subsidie aan zon-coöperaties die nieuwe projecten willen opzetten of begeleiden. Informatie over deze subsidie ondersteuning Amsterdamse zon-coöperaties  is te vinden op www.amsterdam.nl/zon

Voor hulp bij het organiseren van uw eigen initiatiefgroep kunt u terecht bij !WOON in uw stadsdeel.

 

 

Artikel delen:

!WOON