Postcoderoos en teruggave energiebelasting

De regeling “Postcoderoos” is bedoeld voor energie-kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-energie-installatieDe opgewekte stroom wordt dan via de energienota verrekend. Het is nodig dat je als deelnemer woont in de nabijheid van het pand waar de panelen geplaatst worden: de postcode van dat pand of één van de direct aangrenzende postcodes.

  1. Geen geschikt dak, maar wel investeren in zonne-energie

Als je geen geschikt dak hebt, bijvoorbeeld omdat er grote bomen staan, of omdat het een monument betreft, of omdat de verhuurder geen toestemming geeft, dan zijn er andere manieren om toch zonnepanelen te kopen en stroom op te wekken . Je kunt dan instappen in zonne-coöperaties. Hierbij koop je panelen (of ‘aandelen’) en deze worden op daken van bijvoorbeeld sporthallen of overheidsgebouwen gelegd.

  1. Woongebouwen met een groot dak

Er zijn redenen waarom je geen zonnepanelen aan woonhuisinstallaties wil aansluiten. Bijvoorbeeld omdat het veel hak- en breekwerk betekent in het gebouw. Of omdat je de toekomst van de salderingsregeling niet kent. Of omdat het lastig is te bepalen wie welk deel van het dak zou kunnen gebruiken.

De ruimte kan dan benut worden voor het realiseren van een postcoderoos-project. Als op het dak tenminste 150-200 panelen  passen is dit model financieel aantrekkelijk (hoe meer panelen, hoe financieel gunstiger). Bewoners in het complex kunnen de energie-coöperatie vormen, al dan niet samen met buren of omwonenden. VvE’s kunnen dit voor hun eigen leden doen.

In Amsterdam en omstreken zijn er diverse initiatieven ontwikkeld voor bewoners die wel zonne-energie willen maar dit niet op hun eigen dak kunnen realiseren:

Ook in gebouwen met huurwoningen zijn postcoderoos projecten mogelijk. Bewoners van het complex Entrepotbrug ontwikkelde het project Zon op Zeeburg op huurwoningen van De Key.

Voor het starten van een postcoderoos project is een initiatiefgroep nodig die zin en tijd heeft om hier energie in te steken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gesprekken met de dakeigenaar, het afsluiten van overeenkomsten, organisatie van informatie bijeenkomsten en het maken van een nieuwsbrief of mailing, en persoonlijke ledenwerving. Zorg dus voor een groep buren/ buurtbewoners om gezamenlijk aan de slag te gaan. Er zijn meerdere organisaties die helpen bij alle administratieve en juridische werkzaamheden (zie ook de links).

Voor hulp bij het organiseren van een eerste initiatiefgroep kunt u terecht bij !WOON in uw stadsdeel.

!WOON