Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Om voldoende rendement van de panelen te krijgen is het nodig dat deze goed op de zon georiënteerd zijn en er weinig of geen schaduw op valt. Het hoogste rendement is bij plaatsing onder een hellingshoek van 37 graden op het zuiden. Op platte daken worden panelen meestal onder een hoek van 12-15° geplaatst. Hierdoor is de windbelasting veel lager waardoor de nodige ballast of bevestiging lichter uitgevoerd kan worden: dit is op daken van bestaande gebouwen vaak een groot voordeel. Ook kunnen hierdoor de panelen wat dichter bij elkaar gezet worden omdat het schaduwvlak kleiner is door de lagere hoogte. Deze voordelen wegen op tegen de iets lagere opbrengst.

Naast de traditionele opstelling in rijtjes naast/achter elkaar wordt ook de ‘oost-west-opstelling’ toegepast. Per paneel is het rendement lager. Omdat er meer panelen op het beschikbare dakoppervlak passen is de totale opbrengst van het dak groter.

Zonnepanelen in bakken met grind (boven) en “Oost-west-opstelling’ (onder)

Op het Amsterdamse deel van de Zonatlas kun je per adres opzoeken of de ligging en de schaduwwerking van het dak voor het plaatsen van PV panelen geschikt zijn of niet. Als het volgens de website mogelijk is kijk dan vervolgens (via Google Maps of op het dak zelf) wat eventuele belemmeringen zijn, zoals dakkapellen, schoorsteenpijpjes en andere installatie-opbouwen.

Constructie en onderhoud

Naast de ligging van het dak is het belangrijk of de constructie van het dak sterk genoeg is om de panelen te kunnen dragen. Bij genoeg sterkte kunnen de panelen los gelegd worden met gewichten zoals betontegels als ballast. Bij onvoldoende sterkte kunnen de panelen mogelijk aan het dak of een aparte draagconstructie bevestigd worden.

Heb je een pannendak, dan kunnen de panelen met speciale beugels op of in het dakvlak geplaatst worden, eventueel met behulp van extra versteviging van de constructie.

Een plat dak is gemiddeld elke 25 jaar toe aan nieuwe dakbedekking. Het is niet handig zonnepanelen te plaatsen op een dak dat over enkele jaren (tussen nu en 5 jaar) vernieuwd moet worden. Probeer het onderhoud uit te voeren kort voordat de panelen geplaatst worden. Als het onderhoud pas na 10 jaar gepland staat, kan een systeem tijdelijk verwijderd en weer teruggeplaatst worden. Reserveer minimaal €25 per paneel om dit deugdelijk door een installateur te laten doen.

Plaatsen zonnepanelen: waar op letten

Er zijn inmiddels tientallen installatiebedrijven en -bedrijfjes die tegen uiteenlopende prijzen installaties aanbieden. Er is een groot verschil in de aangeboden kwaliteit. Hoe weet je of de aankoop van de zonnepanelen  een goede prijs-kwaliteit verhouding heeft?

De meeste bedrijven gaan pas werk maken van een offerte als ze inschatten dat het een ‘serieuze’ opdracht betreft. Je moet dan kunnen aantonen dat je toestemming van de VvE of van de verhuurder hebt, bijvoorbeeld met notulen van een vergadering, of met een brief.

Bij het opvragen van offertes is het belangrijk dat er naar de specifieke situatie gekeken wordt om een goede installatie te kunnen ontwerpen.

Stel aan een of meer bedrijven tenminste de volgende vragen:

  1. Hoe wordt de geschiktheid van het dak beoordeeld? (draagconstructie, dakbedekking, ligging, zoninstraling, plaatsingsmogelijkheden met oog op welstandseisen, etc.)
  2. Hoe wordt de installatie aangesloten op de meterkast? Moet de installatie worden aangepast (plaatsing extra groep, verzwaring aansluiting, vervanging elektriciteitsmeter)
  3. Waaruit bestaat het systeem? Merk en type panelen, schakeling (serie of parallel), bevestigingsmaterialen, elektrische apparatuur, en eventueel een informatiedisplay of monitoringssysteem;
  4. Wat is de totale kostprijs van het systeem, inclusief transport, installatiewerk en BTW?
  5. Wat levert het systeem jaarlijks aan stroom op, en in hoeverre loopt de opbrengst terug na enige tijd? (op basis van je huidige elektriciteitstarief en een inschatting van de prijsontwikkeling kun je dan de terugverdientijd berekenen,
  6. Wat zijn de leveringsvoorwaarden en garantie bepalingen voor alle onderdelen (panelen, omvormer(s), bekabeling)? Is er een opbrengstgarantie, en wat is de invloed van dakonderhoud op de garantie voorwaarden?
  7. Wat zijn mogelijkheden voor onderhoud, verzekering en monitoring?

De branchevereniging Holland Solar geeft het zogenaamde Zonnekeur af. Op deze pagina is te zien welke bedrijven dit keurmerk hebben.

Alle installateurs die aangesloten zijn bij deze branche-organisatie vind je op deze pagina van Holland Solar.

Ook is er nog een handige online Koopwijzer Zonnepanelen (voor woningeigenaren)

Artikel delen:

!WOON