Bouw- en woningtoezicht

Woningwet

De gemeente ziet op basis van de Woningwet toe op de gezondheid en veiligheid van bewoners. Bij ernstige gebreken kunt u – als de verhuurder of VvE niet snel genoeg reageren – ook contact opnemen met de gemeente. In Amsterdam kunt u onder kantoortijd bellen naar 14 020 en vragen naar de afdeling Handhaving Bouw van uw stadsdeel. De inspecteur van de gemeente neemt vervolgens contact op met de eigenaar, onderzoekt de ernst van de gebreken en stelt een termijn vast waarin het gebrek verholpen moet zijn. Als de eigenaar niet reageert kan de gemeente een dwangsom opleggen. Dit is dan wel gebonden aan de regels van het bestuursrecht en een onwillige eigenaar kan bezwaar maken om de zaak te rekken. In dat geval kan het zinvol zijn zowel de route via de gemeente (bestuursrecht) als die via Huurcommissie of kantonrechter (civiel recht) te bewandelen. De medewerkers van !WOON kunnen u daarin adviseren als u in Amsterdam woont.

Voorbeelden van ernstige gebreken zijn in dit geval (zware) lekkages, loszittend metselwerk in gevel of schoorsteen of een elektrische installatie die normaal gebruik van apparaten niet toestaat.

Direct handelen bij dreigend gevaar

Bij dreigend gevaar verlaat u zo snel mogelijk de woning en belt u 112. Voorbeelden van dreigend gevaar zijn:

  • een sterke gaslucht
  • u of anderen in de woning worden moe, duizelig of misselijk
  • een constructie die dreigt te bezwijken (bv een schoorsteen of balkon)
  • een blokkade in het rook(gas)afvoerkanaal.

!WOON