Proceskostenfonds

Emil Blaauw proceskostenfonds
Elke Amsterdamse vestiging van !WOON beschikt over een beperkt budget om huurders bij te staan in een juridische procedure. Dit proceskostenfonds wordt beheerd door de Stichting Emil Blaauw Proceskostenfonds. Het bestuur van deze stichting wordt ondersteund door het team Stadsbrede Diensten van !WOON. De gemeente levert jaarlijks een bijdrage aan het fonds, bedoeld voor de huurders uit Amsterdam. Daarnaast beschikt ook het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag over een budget. Informeer zo nodig bij het de lokale vestiging van !WOON of u een beroep kunt doen op het Emil Blauw Fonds.

Het jaarverslag en de jaarrekening van het proceskostenfonds vindt u onder publicaties.

!WOON