Emil Blaauw Proceskostenfonds

Juridisch fonds voor huurders

Goed wonen is een fundamenteel mensenrecht. Het huurrecht geeft huurders mogelijkheden om onderdelen van dat recht zo nodig ook af te dwingen. Toch is de toegang tot dat recht beperkt omdat huurders als zwakkere partij tegenover een doorgaans professionele verhuurder staan. Ook de zeer gespannen woningmarkt verzwakt de positie van de huurder omdat er geen keuzevrijheid is. Om de toegang tot het recht te stimuleren beschikt elke vestiging van !WOON over een budget om huurders bij te staan in een juridische procedure. Dit proceskostenfonds wordt beheerd door de Stichting Emil Blaauw Proceskostenfonds. Het bestuur van deze stichting wordt ondersteund door het team Stad van !WOON. De gemeente Amsterdam levert jaarlijks een bijdrage aan het fonds, bedoeld voor de huurders uit Amsterdam. Daarnaast beschikt ook het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag over een budget. De gemeente Haarlem draagt bij voor zaken aldaar. Informeer zo nodig bij het de lokale vestiging van !WOON of u een beroep kunt doen op het Emil Blauw Fonds.

Donaties welkom

Het Emil Blaauw Proceskostenfonds wordt dus mogelijk gemaakt door de gemeentes Amsterdam en Haarlem. Daarmee kunnen wij huurder helpen hun recht te halen. Bent u blij met deze hulp? Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL55 INGB 0008 2838 00 van St. Emil Blaauw Proceskostenfonds. Met uw bijdrage kunnen we nog meer huurders helpen.

Bestuur, verslagen, statuten en reglement

Het fonds wordt beheerd door een stichting zonder winstoogmerk. De vijf bestuursleden van het fonds besturen op hoofdlijnen en ontvangen geen vergoeding. De goede resultaten in de rechtszaken en het nuttige werk voor huurders zijn genoeg voor hen. De stichting heeft zelf geen werknemers, maar krijgt ondersteuning van medewerkers van !WOON (met een salaris op basis van de CAO Welzijn). Het fonds betaalt hier niet voor. Een adviescommissie adviseert het bestuur tegen beperkte vergoeding over verzoeken tot verhoging van garanties. De  vergoeding voor de advocaten wordt periodiek vastgesteld waarbij het bestuur de normen volgt die de raad voor rechtsbijstand hanteert.

De jaarverslagen van het proceskostenfonds vindt u onder publicaties.

RSIN 808356288

Voor de liefhebber zijn hier

Interessante uitspraken

De zaken waarin het fonds bijstaat leveren een stroom aan interessante uitspraken op. Deze nemen wij zo veel mogelijk op in onze juridische databank, zodat collega’s en andere huurders duidelijkheid krijgen over hun mogelijkheden om zaken op te lossen. U vind de beknopte samenvatting door invoeren van zoektermen op deze pagina.

Artikel delen:

!WOON