Woningverbetering Huur

Woningverbetering kan bij een huurwoning alleen met wederzijdse instemming van zowel de huurder als de verhuurder. Dat betekent dat er vooraf overeenstemming moet zijn over welke verbeteringen er zullen worden uitgevoerd, of er een huurverhoging tegenover staat en hoeveel deze zal zijn. Deze afspraken worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd.

Woningverbetering op initiatief verhuurder

Een verhuurder die de woning wil verbeteren zal met de huurders moeten overleggen. Er zal een voorstel op papier moeten komen, en in het algemeen zal daar over overlegd of zelfs onderhandeld gaan worden. De afspraken zijn bindend. De verhuurder mag niet opeens minder of meer werk gaan doen. En er mag ook niet meer huurverhoging gevraagd worden dan is vastgelegd. Zijn er wel afspraken over de werkzaamheden maar niet over een huurverhoging, dan kan er niet achteraf een huurverhoging gevraagd worden. De huurder kan achteraf laten toetsen of de huurverhoging redelijk was. De hoogte van de investeringen zijn daarbij van belang. Kijk verder bij Huur na woningverbetering.

Het voorstel dat de verhuurder doet moet een redelijk voorstel zijn. De huurder bepaalt mede of dit het geval is door in zijn ogen onredelijk voorstel niet te tekenen. De verhuurder kan dan naar de rechter stappen om de huurder tot meewerken te dwingen. De rechter laat dan de gevolgen voor de huurder en de redelijkheid van de huurverhoging meewegen in de beslissing. Wanneer een verhuurder alle woningen in een complex tegelijk wil verbeteren en meerdere huurders willen niet tekenen, dan kan de verhuurder ook naar de rechter stappen. De rechter zal het voorstel dan als redelijk bestempelen als 70% van de huurders wél hebben getekend.

Afspraken Amsterdamse woningcorporaties

Amsterdamse woningcorporaties die aan de slag gaan met woningverbetering in complexen, houden zich aan de Amsterdamse Kaderafspraken. Hierin staat de gang van zaken beschreven: het maken van het plan, het overleg tussen huurders en verhuurders, financiële tegemoetkomingen etc.

Woningverbetering op initiatief huurder

Een huurder kan ook een voorstel tot woningverbetering doen. Daar hoort dan een huurverhoging bij. Aan een redelijk voorstel tot woningverbetering dat leidt tot energiebesparing  met isolatie of een betere installatie moet een verhuurder volgens de wet meewerken. Doet hij dat niet, dan kan de huurder naar de rechter. Meer hierover bij Aan de slag met woningverbetering.

!WOON