Huur na woningverbetering – problemen oplossen

De Huurcommissie kan een uitspraak doen over de redelijkheid van de verhoging (procedure “huurprijs na woningverbetering”). De Huurcommissie berekent puur de kosten voor verbetering. Bij dubbel glas bijvoorbeeld betaalt u verhoging voor de extra luxe (het dubbele glas), maar niet voor de vervanging van de kozijnen, want voor dat onderhoud betaalt u huur. Op basis van de netto kosten voor verbetering en de afschrijvingstermijn wordt een redelijk bedrag per maand uitgerekend.

Voor een globale berekening van de redelijke woningverbetering bij het aanbrengen van dubbel glas in bestaande kozijnen heeft !WOON een rekentool ontwikkeld. Deze is te vinden op de pagina Stappenplan “Aan de slag met een goed geïsoleerde woning”.

Het verzoek huurprijs na woningverbetering bij de Huurcommissie moet ingediend worden binnen drie maanden nadat de verbeteringen zijn aangebracht. U kunt het verzoek online indienen of zelf uitprinten en opsturen. Hulp bij de procedure kunt u krijgen bij !WOON.

Artikel delen:

!WOON