Vergaderen met de VvE

Jaarlijks horen de leden van de VvE te vergaderen. Deze vergadering is aan strenge regels gebonden. Deze regels staan in het (model)splitsingsreglement, waardoor de regels per VvE kunnen verschillen.

Alle VvE’s horen minimaal één keer per jaar te vergaderen, maar dat mag natuurlijk vaker. Tussen het bijeenroepen en de vergadering moeten 8 of 15 ‘vrije’ dagen zitten. Welk termijn voor uw VvE geldt, staat in het (model)splitsingsreglement. ‘Vrije’ dagen betekent dat de dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meetellen. Vaak bepaalt het reglement dat iedere eigenaar bevoegd is om tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering onderwerpen op de agenda mag plaatsen.

Als het bestuur geen vergadering organiseert, dan mogen de leden dit zelf doen. Ook hierover staan regels in het splitsingsreglement. In de meeste splitsingsreglementen staat dat op verzoek van 10% van de stemmen het bestuur een vergadering moet organiseren. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan mag de eigenaar/mogen de eigenaren zelf een vergadering uitschrijven. Controleer altijd welke specifieke regels in jouw VvE gelden.

Met enige regelmaat geven we ook een gratis cursus/webinar ‘Vergaderen met de VvE’, zie hiervoor onze agenda.

Artikel delen:

!WOON