Vergaderen met de VvE

Jaarlijks horen de leden van de VvE te vergaderen. Deze vergadering is aan regels gebonden. Deze regels staan in het splitsingsreglement. De VvE hoort minimaal één keer per jaar te vergaderen, maar dat mag vaker. Tussen het bijeenroepen en de vergadering dienen 8 of 15 dagen te zitten – dit is afhankelijk van wat hierover in het splitsingsreglement staat. De dag van oproeping en de dag van de vergadering worden niet meegerekend. Vaak bepaalt het reglement dat iedere eigenaar bevoegd is om tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

Als er niet vergaderd wordt, dan mogen de individuele eigenaren zelf een vergadering organiseren. Ook hiervoor staan in het splitsingsreglement regels. In de meeste splitsingsreglementen staat dat op verzoek van 10% van de stemmen het bestuur een vergadering moet organiseren. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan mag de eigenaar/mogen de eigenaren zelf een vergadering uitschrijven. Controleer altijd welke specifieke regels in uw VvE gelden.

Artikel delen:

!WOON