Huurverlaging – problemen oplossen

Huurverlaging op punten

Als u een puntentelling heeft gemaakt voor de woning of een telling voor de kamer en de huur blijkt te hoog, dan kunt u het volgende doen:

Huurverlaging wegens gebreken aan de woning

Bij ernstige gebreken aan de woning kan de huurcommissie de huur tijdelijk verlagen, tot de gebreken verholpen zijn.

Huurverlaging na daling inkomen

Een huurverlaging is ook mogelijk als uw inkomen is gedaald (pensioen, scheiding) en u in het jaar of de jaren daarvoor een extra inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen. Deze extra verhogingen kunnen dan teruggedraaid worden. Hier is een wat lastige wettelijke regeling voor, maar met de Amsterdamse woningcorporaties zijn afspraken gemaakt om dat soepeler te laten verlopen. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u het best contact opnemen met !WOON.

Huurverlaging bij corporaties vanwege huurtoeslag

De huren stijgen de laatste jaren sneller stijgen dan de inflatie en de grens voor de huurtoeslag. Zo kan de huur van een sociale huurwoning boven de grens voor de huurtoeslag komen. Een zittende huurder die al huurtoeslag heeft behoudt het recht daarop. Iemand die echter geen huurtoeslag had, maar deze door een daling in inkomen opeens wel nodig heeft, kan deze door de net te hoge huur mislopen. In dat geval geldt in elk geval bij Amsterdamse woningcorporaties een regeling waarbij de huurprijs wordt teruggebracht tot de grens. De bewoner komt dan alsnog in aanmerking voor huurtoeslag. Ook in deze situatie kunt u het best contact opnemen met !WOON.

 

 

Artikel delen:

!WOON