Huurverhoging in 2024, hoe zit dat?

Huurverhoging 2024

Net als vorig jaar volgt de maximale huurverhoging de CAO loonontwikkeling. Met 5,8% is die helaas hoger dan vorig jaar. Voor huurders in de vrije sector is de maximale verhoging 5,5% (onder voorbehoud goedkeuring Eerste Kamer).

Direct naar de huurverhogingscheck 2024

Sociale huur

Huur je een woning met een gereguleerde huurprijs? Dan is 5,8% de maximale verhoging per 1 juli 2024. Uitzonderingen zijn er voor de iets hogere inkomens (zie hieronder) en bij een huurprijs onder de €300 per maand, dan is per 1 juli een stijging van € 25 per maand mogelijk.

Hoger inkomen? Extra verhoging mogelijk

Een verhoging van maximaal €50 voor:

  • Eenpersoonshuishoudens bij een inkomen hoger dan €52.735
  • Meerpersoonshuishouden bij een inkomen hoger dan €61.046

Een verhoging van maximaal €100 voor:

  • Eenpersoonshuishoudens bij een inkomen hoger dan €62.191
  • Meerpersoonshuishoudens bij een inkomen hoger dan €82.921

Overzicht huurverhoging 2024

Voor de meeste huurders maximaal5,8 %
Maximale verhoging voor kamers en woonwagens5,8 %
Geliberaliseerde huurcontracten5,5 %
Huurprijs onder de € 300 per maand€   25
Bruto inkomen boven € 52.735 (€ 61.046 meerpersoons) *€   50
Bruto inkomen boven € 62.191 (€ 82.921 meerpersoons) *€ 100
Stijging maximale huren (puntprijs)3,8 %

* De huurprijs van een niet geliberaliseerd contract mag door de huurverhoging niet boven het maximum volgens de punten uitkomen.

Vrije sector

Huur je een woning met een geliberaliseerd contract? Dan mag de huur vanaf 1 januari met maximaal 5,5% omhoog. Staat er een indexeringsclausule in het contract, dan geldt die als de verhoging lager uitvalt dan 5,5%. De huur bij aanvang van het contract is bepalend. Doe de liberalisatie check als je niet zeker bent. Bij een geschil over de verhoging kan ook de huurder met een geliberaliseerd contract binnen vier maanden na de ingangsdatum van de verhoging de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

Oneerlijke huurverhogingsbedingen

Huurverhogingsbedingen met een opslagpercentage bovenop de inflatie zijn mogelijk ongeldig. Dat heeft grote consequenties voor huurders en verhuurders, want dan vervalt de verhoging. In een aantal zaken heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat de verhuurder aanzienlijke bedragen aan de huurder terug moet betalen. In januari 2024 vroeg de rechtbank Amsterdam advies aan de Hoge Raad gevraagd (prejudiciële vragen). Naar verwachting komt er pas na de zomer duidelijkheid over deze kwestie.

De aanleiding is een Europese richtlijn die consumenten beschermt tegen professionele partijen die met oneerlijke contracten werken. Dat kan je als consument niet goed zelf overzien of bepalen. Zo verklaarden rechters  een jaarlijkse huurverhoging van inflatie mét een extra opslag ongeldig. Dat gebeurde ook met contracten die stellen dat de huurprijs na toepassing van het inflatiecijfer niet mag dalen. Een aantal professionele verhuurders werkt met dergelijke huurverhogingsafspraken.

Heeft uw huurcontract een ongeldige huurverhogingsbepaling, dan kunt u overwegen de huurverhoging te weigeren. Neem contact op met !WOON om u te laten adviseren. Gaat de verhuurder naar de rechter, dan toetst deze ambtshalve of de verhogingen uit het verleden terecht waren en dat kan er toe leiden dat u de verhogingen uit het verleden terug krijgt. U kunt ook zelf naar de rechter gaan om die verhogingsbedragen terug te vragen. Reken er dan ook wel op uw verhuurder mogelijk in beroep zal gaan als u de zaak wint. Het kan dus handig zijn om als verhuurder en huurder af te spreken eerst het antwoord van de Hoge Raad af te wachten. Het is dan wel aan te bevelen om alvast aanspraak te maken op teveel betaald huur uit het verleden. Daarmee voorkomt u dat uw vordering verjaart.

Huurverlaging voor corporatiehuurders met laag inkomen

Huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen kunnen sinds 1 juli 2023 huurverlaging krijgen. Als in 2023 geen verlaging is toegekend, dan kan in 2024 een huurverlaging worden voorgesteld tot €577,91. Voorwaarde is wel dat het huurcontract vóór 1 maart 2023 is ingegaan. Lees meer over eenmalige huurverlaging op de website van de rijksoverheid.

Bezwaar maken

Het voorstel van de verhuurder is niet altijd terecht. Een verkeerd voorstel, gebrekkig onderhoud of een daling van inkomen kunnen reden zijn voor een lagere of geen verhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen een verhoging per 1 juli. Controleer vooral ook de servicekosten, want teveel betaald voorschot kunt u terugvragen.

Huurverhogingcheck 2024

Met de huurverhogingcheck (een aantal korte vragen) weet u snel waar u aan toe bent.

  • Deel je douche, wc of keuken met anderen? Dat is een onzelfstandige woonruimte: huurverhoging maximaal 5,8%. Ernstige gebreken? Kijk dan hier.
  • Geliberaliseerd contract? Huurverhoging maximaal 5,5%. Dat geldt ook als de index in het contract hoger uit komt.
  • Gereguleerd contract? Doe de check hieronder.

Deze check is voor zelfstandige woonruimte.

Huurverhoging – regels en bezwaar

Artikel delen:

!WOON