Erfpacht afkopen?

Als de grond eigendom is van de gemeente betalen de eigenaren van de gebouwen erfpacht. Het kan gaan om een bepaalde periode of om doorlopende erfpacht. In Amsterdam staan woningen die na 1915 gebouwd zijn vaak op erfpacht. Voorheen werd het te betalen bedrag voor een bepaalde (lange) periode vastgesteld, daarna volgde een herziening van het bedrag. Sinds 2017 is het mogelijk de erfpacht af te kopen. Dat kan gunstig zijn voor de lange termijn.

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

Sinds 1 oktober 2017 is het in Amsterdam mogelijk over te stappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht.

De gemeente heeft een rekentool gemaakt waarmee u kunt uitrekenen wat de overstap  u ongeveer kost.

Overstappen of niet?

Welke keuzes heeft u als (toekomstige) woningbezitter op erfpachtgrond?

  1. Uw erfpacht is afgekocht tot 2035
  • Eeuwigdurende canon: tot 2035 verandert niets, daarna gaat de canon in; deze fluctueert met inflatie.
  • Voor eeuwig afkopen: de afkoopsom wordt direct berekend, en daarbij telt de looptijd tot 2035 mee. Daarna bent u overal vanaf.

Niets doen: in 2035 kunt u de ­erfpacht opnieuw afkopen voor vijftig jaar of alsnog een andere keuze maken.

2. U betaalt jaarlijks de canon tot 2035

  • De canon gaat na 2035 opnieuw in, tot dan blijft alles bij het oude. Na 2035 stijgt die canon met inflatie.
  • Eeuwigdurend afkopen: dan koopt u zowel de jaarlijkse canon tot 2035 af als de betalingen daarna. Hiervoor is wel een zak geld nodig, maar dan bent u overal vanaf.

Niets doen: dan krijgt u in 2035 een aanbod voor een nieuw canon voor 50 jaar en één voor eeuwig.

3. U bent van plan een huis te kopen:

  • Eeuwigdurende canon, die elk jaar met de inflatie mee stijgt, of u zet de canon voor vijftig jaar vast. Ook dan stijgt die mee met de inflatie.
  • Voor eeuwig afkopen. U betaalt een fors bedrag, maar dan bent u overal vanaf. Dit bedrag kunt u wellicht meefinancieren in de hypotheek.

Meer informatie over erfpacht vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.

 

 

Artikel delen:

!WOON