Erfpacht afkopen?

Als de grond eigendom is van de gemeente betalen de eigenaren van de gebouwen erfpacht. Het kan gaan om een bepaalde periode of om doorlopende erfpacht. In Amsterdam staan woningen die na 1915 gebouwd zijn vaak op erfpacht. Voorheen werd het te betalen bedrag voor een bepaalde (lange) periode vastgesteld, daarna volgde een herziening van het bedrag. Sinds 2017 is het mogelijk de erfpacht af te kopen. Dat kan gunstig zijn voor de lange termijn.

 

 

Artikel delen:

!WOON