Medehuur van de woning

Samenwonen

Degene die met de hoofdhuurder alleen maar samen woont heeft geen huurrechten. Ook niet als u bij wijze van spreken al  20 jaar samenwoont. Huurrechten heeft u alleen als u ook op het contract staat of als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als daar geen spraken van is, dan is het dringend aan te raden om medehuurderschap aan te vragen bij de verhuurder.

Wanneer u samenwoont kijkt u dan eens of u ook beiden officieel huurder bent. Vaak staat het huurcontract namelijk slechts op naam van een van beiden. Veel mensen denken dat men huurrechten krijgt als men twee jaar bij iemand op een woning staat ingeschreven maar dat is absoluut niet zo. Huurrechten krijg je pas als je medehuurder bent, beiden krijgen dan dezelfde rechten en plichten.

Medehuurder kunt u op twee manieren worden

  1. Ten eerste door huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daardoor wordt de ander automatisch medehuurder, ook al staat deze niet op het contract. Dit heet wettelijk medehuurderschap, omdat de ander automatisch (zonder dat u iets hoeft te doen) medehuurder wordt, omdat dit in de wet zo is bepaald.
  2. Ten tweede door het medehuurderschap aan te vragen bij de verhuurder. Als de verhuurder instemt dan wordt de ander op het huurcontract bijgeschreven.

Contractueel medehuurderschap, als de verhuurder niet instemt

Als de verhuurder niet binnen 3 maanden instemt dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter zal uw verzoek toewijzen als u aan 3 eisen voldoet:

  • U hoeft niet per se geliefden te zijn maar u moet wel aantonen dat u al minstens twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding op de woning voert en van plan bent deze voort te zetten in de nabije toekomst. (Ouders en kinderen vallen hier niet onder tenzij u na uw 35e of 40e nog bij uw ouders thuis woont. Zie hier de samenvatting van een recente uitspraak van de kantonrechter waarbij een 64 jarige man medehuurder wordt van zijn 89 jarige moeder.)
  • Ten tweede moet de ander genoeg inkomen hebben om de huur eventueel alleen te kunnen betalen.
  • Tenslotte mag het medehuurderschap niet bedoeld zijn om de ander “even snel” hoofdbewoner te maken. Medehuurderschap wordt dus geweigerd als u uw woning nog snel “wil overdoen aan een ander”, vlak voordat u uw woning wilt gaan opzeggen.

Artikel delen:

!WOON