Verhuurder zegt op

Als de verhuurder de huur op wil zeggen dan hangt van het contract af welke regels er gelden. De regels hieronder gelden voor een standaard huurcontract, bij tijdelijke contracten gelden andere regels. Raadpleeg bij een huuropzegging waar u het niet mee eens bent altijd een deskundige, in veel gevallen is een opzegging niet rechtsgeldig. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij !WOON, in andere gemeenten bij het Juridisch Loket.

  • De opzegging moet schriftelijk, per aangetekende brief worden gedaan.
  • In de opzegging moet de reden van opzegging staan. Bij hospitakamers mag de verhuurder in de eerste 9 maanden zonder reden opzeggen. Een tijdelijk contract dat aan de regels voldoet kan eindigen als de termijn afloopt. Of dat het geval is kunt u het best bespreken met bovengenoemde deskundigen.
  • Als er meerdere huurders zijn dan moet iedere huurder apart een aangetekende opzegging ontvangen. (Dit is wanneer er meer mensen op het huurcontact staan, of als de huurder getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft).
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is bij een standaard contract 3 tot 6 volle kalendermaanden. (Bij het begin van het huurcontract is de opzegtermijn 3 maanden. Na 1 jaar 4 maanden, na 2 jaar 5 maanden en na 3 jaar of langer is dit 6 maanden.)
  • Voor tijdelijke huurcontracten op grond van de Leegstandswet is de opzegtermijn altijd 3 maanden.
  • Zie voor andere tijdelijke contracten onze pagina over contracten.

Deze opzegtermijnen zijn dwingend in de wet bepaald. De verhuurder kan hier niet van afwijken, ook niet als in het contract andere opzegtermijnen staan. Als de verhuurder opzegt met een andere opzegtermijn dan moet de opzegging worden opgevat als een opzegging volgens deze wettelijke termijnen.

!WOON