Energiebesparen VvE

Energiebesparing wordt voor steeds meer eigenaren een belangrijk onderwerp. VvE’s moeten gezamenlijk nadenken en beslissen over energiebesparing en verbeteringen aan het pand. Door de opgave die er ligt om aardgasvrij te gaan wonen, komt de noodzaak om energie te besparen en met elkaar na te denken over de toekomst van het pand steeds dichterbij. Een behoorlijke taak voor de VvE en de bewoners.

Op deze pagina lees je meer over energiebesparing in de VvE. Heb je vragen? Stel ze via ons online contactformulier.

Isoleren

De eerste stap naar verduurzaming is het isoleren van de woningen en het gebouw. Zo voorkom je warmte verliest via het dak, de vloer, de gevel of de ramen. Je vermindert de vraag naar warmte als een woning goed is geïsoleerd en dat is fijn voor de portemonnee en goed voor het klimaat.

Het is belangrijk om te onderzoeken welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn. Isoleren van gemeenschappelijke delen komt voor rekening van de VvE, isoleren van privé delen komt voor jouw eigen rekening. Het antwoord op deze vraag vind je in het splitsingsreglement. In dit splitsingsreglement staat een opsomming van alle gemeenschappelijke delen.

Meestal zijn de daken, de kruipruimte, de gevels, de vloeren en plafonds (minus de afwerklaag) gemeenschappelijk. Bij ramen ligt dat ingewikkelder; bij de ene VvE is het glas gemeenschappelijk, bij de andere VvE moet iedere eigenaar zelf de rekening betalen. Controleer dus het splitsingsreglement voordat je aan de slag gaat met vervanging en verbetering.

Isoleren kan op verschillende manieren, is afhankelijk van het type gebouw en de plekken waar de warmte verloren gaat. De opties die er zijn:

 • Dubbelglas, HR++glas of trippleglas
 • Gevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Dakisolatie

Als er wordt besloten tot isolatie is het belangrijk om ook na te denken over ventilatie. Bij oude en slecht geïsoleerde woningen vindt via kieren en naden natuurlijke ventilatie plaats. Ga je die kieren en naden dichten, dan moet je nadenken over andere manieren om te ventileren zodat vieze lucht wordt afgevoerd en schone lucht de woning binnen komt.

Groen MJOP

Veel VvE’s hebben een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In dit plan staat welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welk termijn dat moet gebeuren en wat dat gaat kosten. Op basis van zo’n plan kan er gespaard worden voor toekomstig onderhoud.

Dit planmatige onderhoud biedt ook kansen voor verduurzaming. Het is namelijk onverstandig om in 2025 de kozijnen te schilderen en in jaar 2026 de kozijnen te vernieuwen voor ramen met tripple glas. Dat is zonde van het werk en het geld. Planmatig woningverbetering geeft inzicht en perspectief; de VvE spaart voor verbeteringen en combineert dit met regulier onderhoud.

Gebruikelijke combinaties zijn dakisolatie, een groen dak en/of zonnepanelen als het dak vernieuwd wordt. Ook kan dubbelglas, HR++glas of zelfs tripple glas voorafgaand aan een schilderbeurt (afhankelijk van de kwaliteit en de geschiktheid van het kozijn) worden geplaatst. Maar heeft u ook al eens nagedacht over kleinere verbeteringen, zoals het vervangen van oude lampen door LEDverlichting?

Een gemiddeld Amsterdams pand kan nog een hoop stappen maken op het gebied van energiebesparing. Vergroen het MJOP en gebruik de natuurlijke vervangingsmomenten om het pand te verbeteren.

Wilt u meer weten? Volg dan onze cursus over het groene MJOP.

Zonnepanelen

Het dak is in veel VvE’s gemeenschappelijk. Dit betekent dat alle eigenaren gezamenlijk eigenaar zijn van het dak. Worden zonnepanelen op het gezamenlijke dak geplaatst, dan is toestemming nodig van de eigenaren.

Overweeg je om zonnepanelen te plaatsen? Dan is het belangrijk om te onderzoeken wat dit betekent voor jou, maar ook voor de VvE. Een VvE en de bewoners kunnen kiezen uit een aantal opties:

 • Individuele zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak.
  Iedere eigenaar krijgt de mogelijkheid om een aantal panelen te plaatsen. Die panelen worden aangesloten op de individuele stroomvoorziening.
 • Gezamenlijke zonnepanelen voor gezamenlijk gebruik.
  De VvE verbruikt ook stroom, zoals in het trappenhuis, de lift of in een gemeenschappelijke ruimte. Zonnepanelen kunnen gebruikt worden om stroom op te wekken voor deze voorzieningen.
 • Een coöperatie waar de leden van de VvE stroom kunnen afnemen.
  De VVE geeft het dak in gebruik aan een coöperatie. Alle bewoners kunnen zich aansluiten bij deze coöperatie.  VvE’s kunnen zonnepanelen aanschaffen, waarbij de opgewekte energie ten goede komt aan bewoners.

Zoals hierboven al opgemerkt is het dak vaak gemeenschappelijk. Gaat één of gaan meerdere eigenaren het dak gebruiken voor hun eigen panelen, dan moeten er afspraken gemaakt worden tussen de VvE en deze bewoners. Onder welke voorwaarden mogen zij het dak gebruiken, voor welk termijn, wat gebeurt er bij onderhoud, wie is verantwoordelijk bij schade, wat gebeurt er bij verkoop van een appartement en wat als er opeens andere eigenaren zijn die het dak ook willen gebruiken? Uiteindelijk beslist de vergadering of en onder welke voorwaarden toestemming wordt verleend.

Wil je meer weten over zonnepanelen? Kijk ook eens op onze pagina over zonne-energie.

Aardgasvrij

De gemeente Amsterdam wil dat in 2040 iedere Amsterdammer van het aardgas is afgesloten. Het streven is dat de stad dan aardgasvrij is. Dit betekent dat er een grote opgave ligt voor alle woningeigenaren.

Als woningeigenaar in een VvE is het noodzakelijk om met elkaar na te denken over de eventuele overstap. Kiezen jullie voor elektrisch verwarmen, dan moet de capaciteit voldoende zijn. Wordt er een warmtenet aangelegd, dan zullen er leidingen getrokken moeten worden. Tijd om met elkaar na te denken en te overleggen. Het is nog niet noodzakelijk  om nu over te stappen, maar met elkaar kunnen jullie wel alvast nadenken over de toekomst. Misschien zijn er nu al stappen die gezet kunnen worden om het gebouw en de woningen te isoleren zodat de vraag naar warmte afneemt.

Veruit de meeste woningen in Amsterdam worden verwarmd via aardgas. De gemeente kijkt per wijk welk alternatief het meest reëel is. Hiervoor wordt samengewerkt met woningcorporaties, warmtebedrijven en Liander. In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente op  basis van onderzoek aan wat het voorkeursalternatief is. Bewoners worden betrokken bij de uitwerking in de buurtuitvoeringsplannen. VvE’s maken zelf de beslissing op welk voorkeursalternatief zij uiteindelijk aansluiten. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website of op de website van de gemeente Amsterdam.  

Besluitvorming

Beslissingen over energiebesparing moeten in de meeste gevallen worden genomen door de vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Een gekwalificeerde meerderheid  is strikter dan de volstrekte (‘normale’)  meerderheid van stemmen en geldt voor zwaardere besluiten. Investeren in gevelisolatie of trippleglas kunnen niet gekwalificeerd worden als onderhoud aan het pand, maar zijn verbeteringen. Het is daarom noodzakelijk dat de overgrote meerderheid van de eigenaren achter de beslissing staat.

Een gekwalificeerde meerderheid betekent dat op de vergadering ten minste 2/3de van de totale stemmen aanwezig moet zijn. Vervolgens moet van de aanwezig stemmen 2/3de of 3/4de ‘voor’ zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen. Zijn er onvoldoende stemmen aanwezig, dan kan er geen beslissing worden genomen. Er moet dan een tweede vergadering worden georganiseerd binnen 2 tot 6 weken na de eerste. Op deze tweede vergadering geldt geen minimaal aantal aanwezige stemmen. Zijn er minder dan 2/3de van de stemmen aanwezig, dan kunnen er nog steeds rechtsgeldige besluiten worden genomen. Van de aanwezige stemmen geldt nog steeds dat de ruimte meerderheid (2/3de of 3/4de) akkoord moet gaan met de investering.

Controleer de splitsingsakte en het splitsingsreglement welke stemverhouding geldt in jouw VvE.

Financiering

Om jou te helpen bij het verduurzamen van je woning en het pand zijn er meerdere subsidies en leningen beschikbaar. De gemeente Amsterdam bundelt de beschikbare subsidies en leningen op haar website.

Hulp nodig?

Aan de slag met energiebesparing? !WOON kan helpen. Gemengde VvE’s  met minimaal 25% huurwoningen kunnen bij !WOON terecht voor gratis hulp en advies. Ons projectteam Energie en Woningverbetering staat voor je klaar met advies en ondersteuning.

Woon je in een VvE met alleen koopwoningen of met minder dan 25% huurwoningen dan kun je bij de gemeente Amsterdam een gratis energieadvies aanvragen. De gemeente heeft ook de online VvE coach gemaakt. Dit is een online stappenplan voor kleine tot middelgrote VvE’s die willen verduurzamen.

Ieder halfjaar organiseren wij een cursus groen MJOP voor VvE’s en eigenaar-bewoners over het verduurzamen van de VvE. Kijk in onze agenda voor de eerstvolgende cursus of abonneer je op onze VvE-nieuwsbrief en ontvang automatisch de nieuwe cursuskalender.

Artikel delen:

!WOON