Missie en meerjarenstrategie

Onze missie


!WOON maakt u wegwijs in wonen

Informeert, adviseert en ondersteunt bewoners
*  bij hun woonvragen en woonkwesties, individueel of collectief
*  bij het realiseren van hun oplossing, nieuw idee of kans

Levert een bijdrage aan de stad

*  speelt in op gemeentelijke agenda’s én de behoefte van bewoners
*  signaleert, rapporteert en verbindt praktijk en beleid
*  staat voor samenwerken aan oplossingen

Is klantgericht, deskundig en onafhankelijk

*  goed bereikbaar, zowel persoonlijk als digitaal
*  faciliterend voor wie het zelf kan, ondersteunend waar dat nodig is
*  zet veel voorkomende vragen en actuele kwesties om in proactieve inzet

Meerjarenstrategie 2020 – 2023

In deze Meerjarenstrategie (pdf) kunt u de hoofdlijnen lezen van de koers van de organisatie voor de komende jaren.

 

Artikel delen:

!WOON