Een wooncoöperatie is een woonvorm waarbij de leden (bewoners) gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen over hun huisvesting. In deze vorm van zelforganisatie besturen en beheren bewoners gezamenlijk hun eigen wooncomplex. Ze maken bijvoorbeeld afspraken over in welke mate ruimtes en voorzieningen met elkaar delen, over het innen van de huren en het aannemen van nieuwe bewoners.

Een wooncoöperatie kan een kleine hechte gemeenschap zijn, maar ook een grote losse groep. Of juist andersom. Welke groepssamenstelling je initiatief ook heeft, een noodzakelijke voorwaarde is een gemeenschappelijke visie en een gedeelde verantwoordelijkheid.

In 2015 is de wooncoöperatie opgenomen in de Woningwet en kreeg ze haar wettelijke basis.

Voordelen en praktische vragen

 

!WOON