Bestuur

De stichting !WOON wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die tevens de directie vormt. Deze bestaat momenteel uit Mevrouw J. van Loon en de heer E. Meijerman.

De stichting kent daarnaast een Raad van Toezicht  met de volgende leden:

Dhr. O. Ramadan Voorzitter
Dhr. H.L.F.B. van der Putten Algemeen lid
Mw. A.J.P.M. Wilbers Algemeen lid
Mw. J.F. van Pijpen Algemeen lid
Dhr. H.Q. Meijer, algemeen lid

De Raad van Toezichtleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 1500 netto per jaar.

Beloningsbeleid

De medewerkers vallen onder de CAO Welzijn.
De directeur/bestuurders vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 14. Dit valt ruim binnen de WNT normen.

!WOON