Servicekosten

Servicekosten

De huurprijs wordt ook wel de ‘kale’ huur genoemd. Dit  is het bedrag dat de huurder betaalt voor het enkele gebruik van de woonruimte. Naast de ‘kale’ huur komt vaak een bedrag aan servicekosten. Dit is voor eventuele energie als dat via de verhuurder loopt. Het bedrag dat u aan servicekosten betaalt is een voorschot. Het dient elk jaar afgerekend te worden op basis van de werkelijke kosten. Eventueel teveel betaalde servicekosten ontvangt de huurder dan terug. Hieronder volgt een overzicht van bijkomende leveringen en diensten.

Gas, elektriciteit, water

Voor het verbruik van water, gas, elektriciteit of andere energie mag de verhuurder de reële kosten berekenen, maar geen winst maken. Heeft de kamer geen aparte energiemeter, dan zal de verhuurder het verbruik moeten schatten.

Meubilering/stoffering

De verhuurder kan een vergoeding vragen voor meubelen en stoffering. Redelijk is de eerste vijf jaar na aankoop 20% van de oorspronkelijke verkoopwaarde als kosten te berekenen. Per maand dus 1/60e van de waarde. Voor medegebruik (van bijvoorbeeld meubels of apparatuur in hal of keuken) kan een evenredig deel van het totaalbedrag worden gevraagd.

Overige leveringen en diensten

Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen onder servicekosten ook vergoedingen vallen voor bijvoorbeeld het wassen van ramen, het stroomverbruik van een lift, portiekverlichting, huismeester, schoonmaken en tuinonderhoud. Voor dit soort diensten mogen de reële kosten worden berekend.

Voorschotbedrag

Meestal spreken verhuurder en huurder voor de betaling van de servicekosten een bepaald bedrag af. Dit bedrag is een voorschot op het totale (jaarlijkse) bedrag. De huurder betaalt dit voorschotbedrag maandelijks.

Servicekostenoverzicht

De verhuurder verstrekt binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar een overzicht van de werkelijke servicekosten.. Voorbeeld: het overzicht over het kalenderjaar 2016 moet vóór 1 juli 2017 aan de huurder worden verstrekt. Aan de hand van het overzicht kan dan worden bepaald of de huurder nog moet bijbetalen of geld terug krijgt. Eventueel kan meteen het maandelijkse bedrag worden aangepast, mits beide partijen het daar mee eens zijn.

Aandachtspunten op een rijtje:

  • servicekostenoverzicht: eens per jaar, voor 1 juli over het afgelopen jaar.
  • verhogen voorschot: kan alleen na verstrekken van een overzicht.
  • specificaties: in het overzicht moet elke kostensoort apart staan vermeld. Ook moet de berekening (en de eventuele verdeelsleutel)  duidelijk zijn.

Geen afrekening of niet eens met de afrekening?

In dat geval kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. De verzoeker betaalt een bedrag van € 25 legeskosten en krijgt dit terug als hij/zij in het gelijk wordt gesteld. In Amsterdam kunnen de medewerkers van !WOON u adviseren en helpen met het indienen van een verzoek.

!WOON