Servicekosten: voorschot afrekenen – werkelijke kosten

Servicekosten

De huurprijs wordt ook wel de ‘kale’ huur genoemd. Daar komt vaak een bedrag aan servicekosten bij. Dat is een voorschot. Het dient elk jaar afgerekend te worden op basis van de werkelijke kosten. Is er te veel betaald, dan hoort de huurder dat terug te krijgen. Gebeurt dat niet dan kan de Huurcommissie of de kantonrechter uitkomst bieden. Een verzoek indienen kan tot 2,5 jaar na afloop van een kalenderjaar. Dit geldt voor alle huurders. Huurders met een geliberaliseerd huurcontract (‘vrije sector’) kunnen tot vijf jaar na de betaling het teveel terugvorderen.

Gas, elektriciteit, stookkosten

Voor het verbruik van gas, elektriciteit of andere energie mag de verhuurder de reële kosten berekenen, maar geen winst maken. Als de kosten onredelijk hoog zijn in vergelijking tot andere woningen – bijvoorbeeld bij een verouderde stookinstallatie met slecht rendement – kan de Huurcommissie met een redelijkheidstoets tot een flink lager bedrag komen.

Meubilering/stoffering

De verhuurder kan een vergoeding vragen voor meubelen en stoffering. Redelijk is de eerste vijf jaar na aankoop 20% van de oorspronkelijke verkoopwaarde als kosten te berekenen. Per maand dus 1/60e van de waarde. Voor medegebruik (van bijvoorbeeld meubels of apparatuur in hal of keuken) kan een evenredig deel van het totaalbedrag worden gevraagd. Particuliere verhuurders vragen soms veel te hoge kosten voor meubilering en rekenen dat voorschot niet af. Dan is het aan de huurder om aan de bel te trekken

Overige leveringen en diensten

Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen onder servicekosten ook vergoedingen vallen voor bijvoorbeeld het wassen van ramen, het stroomverbruik van een lift, portiekverlichting, huismeester, schoonmaken en tuinonderhoud. Voor dit soort diensten mogen de reële kosten worden berekend.

Voorschotbedrag

Meestal spreken verhuurder en huurder voor de betaling van de servicekosten een bepaald bedrag af. Dit bedrag is een voorschot op het totale (jaarlijkse) bedrag. De huurder betaalt dit voorschotbedrag maandelijks.

Servicekostenoverzicht

De verhuurder stuurt binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar een overzicht van de werkelijke servicekosten. Voorbeeld: de huurder hoort het overzicht over het kalenderjaar 2019 vóór 1 juli 2020 te ontvangen. Uit het overzicht blijkt of de huurder nog moet bijbetalen of geld terug krijgt. Eventueel kan meteen het maandelijkse bedrag worden aangepast, mits beide partijen het daar mee eens zijn.

Niet eens met het overzicht of niet ontvangen?

De huurder kan tot 2 jaar na het verstrijken van de termijn waarop de verhuurder een overzicht moet geven naar de huurcommissie. Die maakt een rapport op waarop beide partijen kunnen reageren en doet dan uitspraak. Dat kan voor huurders heel veel opleveren. Voorbeeld: de servicekosten over 2020 moesten uiterlijk 30 juni 2021 worden afgerekend. Is dat niet gebeurd of is de huurder het daar niet mee eens, dan heeft deze tot en met 30 juni 2023 om een verzoek in te dienen bij de Huurcommissie. Huurders met een geliberaliseerd huurcontract hebben tot 5 jaar na de betaling om een vordering in te stellen, direct bij de kantonrechter.

Aandachtspunten op een rijtje:

  • servicekostenoverzicht: eens per jaar, voor 1 juli over het afgelopen jaar
  • procedure bij de Huurcommissie kan tot 2 jaar na dat moment
  • verhogen voorschot: kan alleen na verstrekken van een overzicht
  • specificaties: in het overzicht moet elke kostensoort apart staan vermeld. Ook moet de berekening (en de eventuele verdeelsleutel)  duidelijk zijn

Uitspraak vragen over redelijkheid servicekosten?

In dat geval kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. De verzoeker betaalt € 25 legeskosten en krijgt dit terug als hij/zij in het gelijk wordt gesteld. Huurders met een geliberaliseerd contract kunnen het verzoek indienen bij de kantonrechter. In Amsterdam kunnen de medewerkers van !WOON u adviseren en helpen met het indienen van een verzoek.

Watergeld

Wie geen eigen watermeter in de woning heeft betaalt watergeld gebaseerd op eenheden. Elke kamer groter dan 6 m2 is een eenheid, net als keuken, ligbad, garage en tuin groter dan 65 m2. Voorheen werd dit via de verhuurder berekend, sinds 1 oktober 2016 betalen huurders dit bedrag direct aan Waternet. In Amsterdam gelden daarvoor onderstaande tarieven.

2022
2 eenheden€ 11,57
3 eenheden€ 15,93
4 eenheden€ 18,83
5 eenheden€ 21,74
6 eenheden€ 24,64
7 eenheden€ 27,55
8 eenheden€ 30,45
9 eenheden€ 33,36

Meer informatie over watergeld en tarieven is te vinden op de website van Waternet.

Artikel delen:

!WOON