Waarborgsom

Borg hoor je terug te krijgen (Deposit should be refunded)

Bij einde van het contract hoor je de borg terug te krijgen. De verhuurder mag de borg alleen (deels) inhouden als jullie het daar over eens zijn. We zien vaak dat huurders hun borg helemaal niet terug krijgen. Ook zien we regelmatig onterechte verrekeningen. Neem daar geen genoegen mee! Vaak betalen ze alsnog na een brief of sommatie. Soms is een procedure nodig, maar bijna altijd krijgen huurders hun geld alsnog terug.

Welke verrekeningen mogen wel

  • Er is een huurachterstand waar beide partijen het over eens zijn
  • Er is schade die voor rekening van de huurders is en dat is vastgelegd in een opname bij het opleveren van de woonruimte

Welke verrekeningen mogen niet

  • Verhuurder claimt schade voor slijtage: dat hoort bij normaal gebruik van de woonruimte
  • Verhuurder claimt schade waar je niet voor getekend hebt of die niet in het opnamerapport staat
  • Een verhuurder mag niet (een deel van) de borg inhouden in afwachting van een eindafrekening van bijvoorbeeld een energieleverancier.

De verhuurder hoeft geen rente over het bedrag te vergoeden, behalve wanneer dat uitdrukkelijk in het huurcontract staat.

Terugvorderen

Als de verhuurder de borg niet terug wil betalen kan je deze terugvorderen.
Hier vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken.

Reageert de verhuurder niet binnen twee weken? Stuur dan een herinnering per mail of post.
Komt er dan nog geen geld en/of reactie? Schakel dan een jurist in.

Woon je in Amsterdam, Amstelveen of Haarlen? Neem dan contact op met !WOON. Wij helpen je gratis, zo nodig met een terugvordering bij de rechter met hulp van ons juridisch fonds.

Artikel delen:

!WOON