Overtreding van de VvE regels

Als een eigenaar of gebruiker zich niet houdt aan de regels van de VvE, dan kan handhavend worden opgetreden. Dit kan niet zomaar – de VvE (het bestuur en/of de vergadering van eigenaren) moet zich aan de regels uit het splitsingsreglement houden. De VvE kan een boete opleggen als een eigenaar of gebruiker een overtreding begaat of als hij de regels uit de wet, het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement niet nakomt. Is er sprake van ernstige problematiek en is er geen zicht op verbetering, dan kan een VvE zelfs overgaan tot ontzegging van het gebruik van het appartementsrecht. Op deze pagina leest u wat u moet weten over beide opties.

Boete

Bij overtreding of niet-nakoming van de wet, het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement door een eigenaar of gebruiker (huurder) kan er een boete worden opgelegd. Deze bevoegdheid is in alle modelreglementen terug te vinden.  Maar, hoe werkt het?

Ontzegging gebruik

Als een boete niet het gewenste resultaat oplevert of een overtreding zeer ernstig is, dan kan een VvE ook het gebruik van privé gedeelte en/of (vanaf modelreglement 1992) het gebruik van de gemeenschappelijke delen ontzeggen. De VvE heeft niet de bevoegdheid het eigendom te ontnemen, maar kan in uitzonderlijke gevallen het gebruik van het eigendom aan banden leggen.

 

 

Artikel delen:

!WOON