Onderhoud koopwoning

Als eigenaar van een appartement moet u veel zelf regelen. In het algemeen moet u onderhoudsgebreken binnenhuis zelf oplossen. Gebreken aan de gezamenlijke delen van het gebouw zijn een verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke eigenaren via de Vereniging van Eigenaren (VvE). De precieze verdeling is per VvE vastgelegd in een reglement. Een goed werkende VvE reserveert voor onderhoud en stelt een Meerjaren Onderhouds Plan op. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Daarnaast kunt u natuurlijk wensen tot verbetering hebben. Ook dat is doorgaans een kwestie van overleg met en maken van afspraken in de VvE.Meer over de verdeling van verantwoordelijkheden leest u op de pagina onderhoud bij een VvE.

Onderhoudsprobleem melden aan VvE

De VvE hoort bekend te maken bij wie u problemen met het onderhoud aan gemeenschappelijke delen kunt melden. Dat kan een bestuurslid zijn of een bedrijf(je) waar het beheer van de VvE is ondergebracht. Vooral grotere VvE’s besteden dit beheer vaak uit aan professionele bedrijven.  Meer hierover leest u bij VvE: de taken van een beheerder. Weet u niet bij wie u moet zijn bij gebreken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw? Informeer dan eens bij de buren in dezelfde VvE. Weten zij het ook niet, dan adviseert !WOON u graag over het vervolg.

De Vereniging van Eigenaren bepaalt welk onderhoud wordt gedaan. De Algemene Leden Vergadering (ALV) besluit hierover, en meestal zal de ALV het bestuur een mandaat geven om dit uit te voeren. Als bewoner in een VvE bent u zelf onderdeel van de ALV en kunt u op vergaderingen uw mening kenbaar maken. Wanneer u gedupeerd bent door een besluit van de VvE kunt u dit voorleggen aan de rechter. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het niet verhelpen van onderhoudsgebreken waar u last van heeft, aan de gemeenschappelijke delen van het pand.

Kijk ook bij “Mijn buren willen niet investeren’ op de paging onderhoud bij een VvE.

Wanneer de ALV besluit tot werkzaamheden aan het pand, dan moeten alle bewoners deze werkzaamheden gedogen.

Onderhoud in de VvE – MJOP

Artikel delen:

!WOON