Bewoners en initiatieven kunnen met vragen over het oprichten van een wooncoöperatie bij !WOON terecht. Het betreft hier vragen over hoe je een wooncoöperatie start, aan welke wettelijke eisen een wooncoöperatie moet voldoen en welke aspecten bij de financiering belangrijk zijn.

Ons aanbod op een rij

!WOON biedt verschillende cursussen en trainingen:

  • We hebben een (online) basiscursus ontwikkeld over de wooncoöperatie die we een paar keer per jaar geven en trainingen gericht op de organisatie en financiering van de wooncoöperatie. 
  • Als startende groep kun je bij ons terecht voor (juridisch) advies en coaching op maat.
  • !WOON stimuleert onderlinge kennisdeling van initiatieven en organiseert netwerkbijeenkomsten.
  • Ben je een (toekomstig) bewoner van een beheercoöperatie of een woongroep dan is veel van ons aanbod ook geschikt voor jullie. 

Kosten?

De basiscursus en eerste adviezen en trainingen voor startende groepen zijn gratis.

Onderstaand tref je een overzicht aan van de trainingen die we jouw groep kunnen bieden. Omdat de ondersteuningsvraag per groep verschilt en de training daarom maatwerk betreft, zijn de kosten en de duur van de training in overleg.
Mail of bel gerust voor de mogelijkheden en meer informatie. 

Neem contact op met !WOON via ons vragenformulier of bel het algemeen informatienummer: 020 5230 130.

Overzicht trainingen

 

Kavelspecifieke visie opstellen 
Inhoud In deze training  helpen we met het omzetten van je algemene visie naar een kavelspecifieke visie. Zo kun je als groep een zo’n sterk mogelijk plan inleveren bij de gemeente.  
Voor wie  Voor groepen die ingeloot zijn voor het selectietraject van een kavel.  
Resultaat van deze trainingJullie groep weet waar jullie kavelspecifieke visie aan moet voldoen om door te kunnen gaan naar de volgende ronde in het selectieproces: Plan van Aanpak-fase. 
Duur Op aanvraag 
Kosten Op aanvraag 
Meer informatie Kijk voor meer informatie over het selectieproces voor wooncoöperaties van de gemeente Amsterdam in het Handboek Wooncoöperaties Amsterdam (H3) of op de website van de gemeente. 
Financiering van je wooncoöperatie (in crisistijd)  
Inhoud Huizen bouwen is in deze tijden niet makkelijk. Daar hebben wooncoöperaties ook last van. De bouwkosten zijn als gevolg van de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne gestegen en ook de rente stijgt. Dit zet het financiële plaatje van de wooncoöperatie onder druk.
Hoe ga je om met gestegen kosten en zorg je dat de huren voor de leden betaalbaar blijven? Welke instrumenten zijn er om de kosten in de hand te houden? Wat zijn de gevolgen voor de woningen die je uiteindelijk in je wooncoöperatie wilt realiseren?
Voor wie  Voor startende groepen die meedoen aan een selectie voor een nieuwbouwkavel van de gemeente. 
Resultaat na deze training
  • Jullie groep heeft een compleet beeld van de keuzes waar jullie voor staan om de financiering van jullie wooncoöperatie rond te kunnen krijgen; 
  • Inzicht in de knoppen waar aan kunt draaien om de financiering van je woon coöperatie toch rond te kunnen krijgen en; 
  • Welke consequenties dat uiteindelijk heeft voor de woningen, gemeenschappelijke ruimtes en andere voorzieningen in jullie project, en daarmee; 
  • Genoeg voer voor discussie. Aan welke knoppen kunnen en willen jullie draaien en waar ligt de grens?
Duur Op aanvraag 
Kosten Op aanvraag 
Project op tijdlijn 
Inhoud Samen met !WOON maak je in een werksessie met je groep een projectplanning voor de wooncoöperatie. Wat zijn de belangrijkste fases in jullie project en welke deadlines en beslismomenten horen daarbij? En hoe verhouden die zich tot de financiering? Op deze manier houd je als groep het overzicht en zeggenschap over jullie project. Afhankelijk van de wensen van de groep zal de tijdlijn er voor elke groep anders uitzien.  
Voor wie Voor groepen met een kavel 
Resultaat van deze trainingInzicht in de pieken en dalen in werklast en goede momenten om jullie groep uit te breiden met extra leden.  
Duur Op aanvraag 
Kosten Op aanvraag 
Organisatiestructuur & besluitvorming 
Inhoud Bij het realiseren van een wooncoöperatie komt veel werk kijken. Hoe organiseer je dat werk? Over welke domeinen of werkgroepen kan het werk verdeeld worden en welke rollen horen daarbij? Hoe overleggen de werkgroepen onderling en wat doet het bestuur? Hoeveel mandaat krijgen de werkgroepen om zelf beslissingen te nemen en welke besluiten moeten absoluut door alle leden genomen worden? Hoe neem je gedragen besluiten met elkaar en zorg je dat je genomen besluiten op een overzichtelijke wijze vastlegt? Op deze vragen gaan we in tijdens deze training. 
Voor wie Voor startende groepen die een wooncoöperatie willen realiseren en bestaande verenigingen. 
Resultaat van deze trainingNa het volgen van deze training heeft jullie groep inzicht in de wijze waarop jullie je horizontaal kunnen organiseren en met veel plezier efficiënt kunnen samenwerken.  
Duur Op aanvraag  
Kosten Op aanvraag 
Meer informatie Deze training kan ook gevolgd worden in combinatie met ‘Project op de tijdlijn’ 
Gedragen besluitvorming 
Inhoud Of je nu samen een wooncomplex ontwikkelt of al langer met elkaar samenwoont, er zijn veel besluiten die je samen moet nemen. Bij zoiets essentieels als je leefomgeving is de meeste stemmen gelden niet altijd prettig. Er is immers altijd een minderheid die niet achter het besluit staat en zich daardoor mogelijk niet gehoord voelt. Dat kan ook anders. Met gedragen besluitvorming neemt de groep een besluit waar ieder lid mee kan leven of waarbij de wijsheid van de minderheid meegenomen wordt. Daarom biedt !WOON trainingen gedragen besluitvorming aan, deze kan uit één sessie of meerdere sessies bestaan. Zowel de hele groep of afgevaardigden (train de trainer) kunnen getraind worden.  

In het begin vraagt het een investering in tijd en energie (want je leert een nieuwe methode), maar uiteindelijk zal je besluitvorming steeds sneller gaan en zul je efficiënter werken. 

Voor wie Bestaande woongemeenschappen of groepen die met een wooncoöperatie een wooncomplex willen bouwen op een kavel. 
Resultaat van deze trainingJe leert hoe je als groep besluiten kan nemen waar ieder groepslid achter staat. Zo ontstaat er meer veiligheid in de groep en een stevige basis om langdurig met elkaar in verbinding te blijven.  
Duur Op aanvraag 
Kosten Op aanvraag 
Besturen van je vereniging 
Inhoud Een vereniging heeft altijd een bestuur met leden. Maar wat is de verhouding tussen het bestuur en de leden en welke bestuursstijl past bij jullie groep? Wat hoort het bestuur te doen en wat juist niet? Doet het bestuur alles of voert het bestuur juist alleen maar uit wat de leden samen besluiten? Of iets daartussenin? En hoe zorg je dat de relatie tussen bestuur en leden op de lange termijn goed blijft? Welke rol speelt besluitvorming hierin? Hoe regel de aansprakelijkheid van de bestuursleden?  Wat is goed bestuur? En wat niet?Wanneer richt je een Raad van Toezicht in? Wat zegt de wet? 

Vind een antwoord op deze en jullie persoonlijke vragen in deze cursus.  

 NB. Deze cursus is ook relevant voor bestaande verenigingen die willen overstappen op een ander bestuursmodel. 

Voor wie Startende groepen die een vereniging aan het oprichten zijn of bestaande verenigingen die willen hervormen. 
Resultaat van deze cursusJullie groep heeft de contouren voor een (nieuw) bestuursmodel voor de vereniging uitgewerkt. 
Duur Een dagdeel of meer (afhankelijk van de vraag) 
Kosten Op aanvraag 

 

7 tips om een wooncoöperatie te starten

 

 

 

!WOON