Starten met een Wooncoöperatie

Excursie WooncoöperatieSteeds meer mensen nemen de regie in eigen handen door zelf dingen te organiseren. Denk aan een groep die een energiecoöperatie opzet voor duurzame energievoorziening. De initiatieven ontstaan bottom-up en vanuit de lokale behoefte en situatie. Veel bewoners willen ook zeggenschap over de woning en directe leefomgeving. In Amsterdam toont 17 procent van de bewoners van sociale huurwoningen interesse in vormen van zelfbeheer en zelforganisatie. Ook wil een groeiende groep Amsterdammers zichzelf organiseren op basis van een gezamenlijke visie op wonen. Zij willen in collectief verband een (nieuwbouw) wooncomplex realiseren. Wooncoöperaties kunnen een uitkomst bieden. In een wooncoöperatie zijn de bewoners actief betrokken in plaats van klant en consument.

In dit hoofdstuk lees je meer over de achtergronden, de vormen en de praktische keuzes.
Zie het menu (links op een desktop of tablet, linksboven op mobiel) of lees verder via de link hieronder.

Het is de manier om meer betaalbare woningen te realiseren die voldoen aan de wensen van bewoners zelf.

Wat is een wooncoöperatie?

!WOON