Aardgasvrij, wat betekent dat voor mij?

Aardgasvrij, wat betekent dat?

In 2040 wil de gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. In het voorjaar van 2018 heeft het gemeentebestuur dit besloten. De Nederlandse regering heeft besloten dat in 2050 in het hele land geen aardgas meer gebruikt kan worden.
Aardgasvrij betekent dat je geen aardgas meer kunt gebruiken voor de verwarming van je huis, warm water en koken. Dit betekent dat de komende jaren veranderingen plaats moeten vinden in je huis, als je nog een CV ketel hebt, en/of nu op gas kookt. Voor elke situatie vraagt dit om een andere voorbereiding.

Wat betekent dit voor mij als Amsterdammer?

De gemeente Amsterdam werkt aan een zogenaamde Transitie Visie Warmte. Deze verschijnt in 2020. In deze visie geeft de gemeente aan welke buurt in welke periode aardgasvrij wordt gemaakt, en wat dan het meest voor de hand liggend alternatief is. Tegelijkertijd is de gemeente met netbeheerders en corporaties in een aantal buurten in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West begonnen met onderzoek of deze op korte termijn aardgasvrij kunnen worden.

Is al bekend wanneer mijn buurt aardgasvrij wordt?

Begin 2020 gaat de gemeente met bewoners uit de stad in gesprek over de Transitie Visie Warmte. In de loop van 2020 zal meer bekend worden over de visie en kan de hele stad hier op reageren. Doel van de visie is, dat je als bewoner dan weet wanneer je buurt ongeveer aan de beurt zal zijn om aardgasvrij gemaakt te worden. Hier kun je dan rekening mee houden bij bijvoorbeeld verbouwingsplannen, of bepaalde aankopen.
In een aantal buurten in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West worden bewoners betrokken bij het proces om te kijken of het concreet kan worden. !WOON ondersteunt bewoners in deze buurten. Zie de kaart met projecten.

Wat heb ik te zeggen over aardgasvrij?

De uiteindelijke keuze om aardgasvrij te worden ligt op dit moment bij de vastgoedeigenaren. Dit betekent dat corporaties een voorstel zullen doen aan hun huurders (die hiermee instemmen, of niet), particuliere verhuurders zullen met hun huurders in overleg moeten, eigenaren van grondgebonden woningen besluiten wat zij met hun woning gaan doen en VvE’s in hun ALV zullen gaan bepalen hoe ze hun complex aardgasvrij maken.

Voor de netbeheerders, gemeente en warmte aanbieders blijven de kosten zo laag mogelijk als alle gebouwen in een buurt overgaan op hetzelfde alternatief, in dezelfde periode. Op dit moment kan dit niet afgedwongen worden. Het is daarom goed als bewoners van een buurt op tijd meepraten over het aardgasvrij maken van hun buurt. Zowel kopers als huurders hebben namelijk invloed op de keuze voor het alternatief.

Wat kan !WOON voor je betekenen in het proces naar aardgasvrij?

!WOON adviseert en werkt mee met het organiseren van de bewonerbetrokkenheid, en !WOON adviseert en ondersteunt bewoners in dit proces met gemeente en andere partijen. Kijk voor buurten waar dit actueel is op de projectenpagina

Meer informatie over het beleid van Amsterdam en regelingen vind je op de webpagina’s van de gemeente over aardgasvrij en duurzaamheid

Artikel delen:

!WOON