Aardgasvrij, wat betekent dat voor mij?

Aardgasvrij, wat betekent dat?

In 2040 wil de gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. In het voorjaar van 2018 heeft het gemeentebestuur dit besloten. De Nederlandse regering heeft besloten dat in 2050 in het hele land geen aardgas meer gebruikt kan worden.
Aardgasvrij betekent dat je geen aardgas meer kunt gebruiken voor de verwarming van je huis, warm water en koken. Dit betekent dat de komende jaren veranderingen plaats moeten vinden in je huis, als je nog een CV ketel hebt, en/of nu op gas kookt. Voor elke situatie vraagt dit om een andere voorbereiding.

Wat betekent dit voor mij als Amsterdammer?

De gemeente Amsterdam heeft  de Transitievisie Warmte op 30 september 2020 vastgesteld.  In deze visie geeft de gemeente aan welke buurt in welke periode aardgasvrij wordt gemaakt, en wat dan het meest voor de hand liggend alternatief is. De Transitievisie Warmte vind je op de hier. In wijkuitvoeringsplannen wordt met de buurt het alternatief en mogelijke uitzonderingen vastgesteld. In een aantal buurten in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West is al begonnen met dit proces met de buurt.

Is al bekend wanneer mijn buurt aardgasvrij wordt?

Op de site van de gemeente kun je zien wanneer  je buurt aardgasvrij gaat worden en wat het voorkeursalternatief is. Hier kun je dan rekening mee houden bij bijvoorbeeld verbouwingsplannen, of bepaalde aankopen.
In een aantal buurten in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West worden bewoners betrokken bij het proces om te kijken of het concreet kan worden. !WOON ondersteunt bewoners in deze buurten. Ook in nieuwe buurten waar het gesprek aangegaan wordt zullen wij bewoners ondersteunen. Zie de kaart met projecten om te zien waar al met de buurt gesproken wordt en wie de contactpersoon binnen !WOON is.

Wat heb ik te zeggen over aardgasvrij?

De uiteindelijke keuze om aardgasvrij te worden ligt op dit moment bij de vastgoedeigenaren. Dit betekent dat corporaties een voorstel doen aan hun huurders (die hiermee instemmen, of niet), particuliere verhuurders gaan met hun huurders in overleg, eigenaren van grondgebonden woningen besluiten wat zij met hun woning gaan doen en VvE’s bepalen in hun ALV  hoe ze hun complex aardgasvrij maken.

Voor de netbeheerders, gemeente en warmte aanbieders blijven de kosten zo laag mogelijk als alle gebouwen in een buurt overgaan op hetzelfde alternatief, in dezelfde periode. Werkzaamheden in de grond (aanleg leidingen, maar ook verwijderen gasleiding) kunnen ze dan op elkaar aan laten sluiten. Op dit moment kan het afsluiten van gas niet afgedwongen worden. Het is daarom goed als bewoners van een buurt op tijd meepraten over het aardgasvrij maken van hun buurt. Zowel kopers als huurders hebben namelijk invloed op de keuze voor het alternatief. Hoe beter bewoners onderling contact hebben en zich organiseren, des te sterker hun stem zal zijn.

Wat kan !WOON voor je betekenen in het proces naar aardgasvrij?

Isolatie van de buitengevel om energie te besparen

!WOON adviseert en werkt mee met het organiseren van de bewonersbetrokkenheid, en !WOON adviseert en ondersteunt bewoners in dit proces met gemeente en andere partijen. Kijk voor buurten waar dit actueel is op de projectenpagina

Meer informatie over het beleid van Amsterdam en regelingen vind je op de webpagina’s van de gemeente over aardgasvrij en duurzaamheid

Artikel delen:

!WOON