Huurschuld

Als u problemen heeft met het betalen van de huur, onderneemt u dan zo snel mogelijk stappen. In de meeste gevallen is een oplossing mogelijk als u maar op tijd actie onderneemt.

Een bekend probleem bij schulden is dat mensen het moeilijk vinden om er over te praten. In plaats daarvan wordt het probleem vaak vooruitgeschoven. Maar hoe langer u wacht, hoe minder medewerking u kunt verwachten van uw verhuurder. Als u op tijd ‘aan de bel trekt’ zijn de meeste verhuurders bereid om rekening te houden met uw omstandigheden.

Een verhuurder zit ook niet te wachten op juridische procedures. Dit kost hem alleen maar tijd en geld. En bovendien is bijna geen één verhuurder er op uit om iemand dakloos te maken.

Als u tijdelijk krap bij kas zit en weet dat uw financiële situatie binnenkort beter wordt, dan is het voldoende om een regeling te treffen met de verhuurder. Als uw financiële situatie structureel is veranderd en u langdurig met minder inkomen moet rondkomen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Maatschappelijk Werk of een Bureau Schuldhulpverlening. Soms is er meer mogelijk dan u denkt. En vaak kunnen zij ook helpen met het op orde brengen van uw financiën.

Artikel delen:

!WOON