Wat is aardgasvrij en wat zijn de alternatieven?

Wat betekent aardgasvrij?

Aardgasvrij betekent dat we geen Gronings aardgas meer gebruiken. Amsterdam wil in 2040 geen aardgas meer gebruiken, en heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas in 2050. Redenen om te stoppen met het gebruik van aardgas zijn de aardbevingen in Groningen, als gevolg van de winning van aardgas; het niet willen importeren van gas uit andere landen, gezien de kosten en de afhankelijkheid, en de reductie van de CO2 uitstoot.

Aardgasvrij betekent ook dat we geen gas meer gebruiken om te koken, warm water te maken en ons huis te verwarmen. Dit houdt in dat veel woningen de komende jaren aangepast moeten worden.

Wat zijn de alternatieven?

De meest ingrijpende verandering door het aardgasvrij gaan is het verwarmen van onze huizen. Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas mogelijk. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.

Op de website van hieropgewekt.nl worden verschillende alternatieven, en de gevolgen voor je huis inzichtelijk gemaakt met plaatjes en ook filmpjes.

Op de site van de gemeente wordt uitleg gegeven over alternatieven, en wordt waar mogelijk uitleg gegeven over de situatie in Amsterdam.

In de Brochure Aardgasvrij wonen van netbeheerder Liander wordt een indruk gegeven van de alternatieven, de investeringen en aanpassingen aan huis, en de gevolgen voor het distributie net. Dit stuk is geschikt voor mensen met een grote interesse in aardgasvrij.

 

Voorbeelden van aardgasvrij in Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende losse initiatieven op het gebied van aardgasvrij. Een bundeling van van aardgasvrij initiatieven is verzameld op de site van Nieuw Amsterdams Klimaat. Klik op het thema aardgasvrij om een indruk te krijgen.

Artikel delen:

!WOON