Vereniging van Eigenaren

Meer dan 60% van de woningen in Amsterdam maakt deel uit van een VvE; totaal ca. 294.000 woningen in zo’n 23.000 VvE’s. Bezit je één van deze appartementsrechten, dan ben je van rechtswege (automatisch) lid van de VvE. Dit verplichte lidmaatschap is de sleutel tot verplichtingen, kansen en uitdagingen. En dat alles samen met je buren. Dat is niet altijd even makkelijk. Daarom helpt !WOON eigenaar-bewoners met praktische informatie, vragen en gratis cursussen.

De VvE heeft tot doel om gezamenlijk het pand te onderhouden en te beheren. Dit betekent dat je samen met je buren moet beslissen over het (toekomstige) onderhoud. Maar je bent ook op je buren aangewezen als het gaat over het wel of niet aanleggen van een dakterras op het gemeenschappelijke dak, afspraken over de isolatiewaarde van de ondervloer of het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Kortom, de VvE is belangrijk en jij en je buren maken daar onderdeel van uit.

Wie een appartement(srecht) koopt, koopt niet ‘de woning’, maar een aandeel in een groter geheel. Je koopt eigenlijk twee ‘dingen’: het mede-eigendom van het gehele gebouw én het recht om de eigen woning te gebruiken. Onderdeel van het appartementsrecht is het medegebruik van en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke delen, zoals het trappenhuis, het dak en de gevels.

Voor iedere VvE gelden weer andere regels en afspraken. Deze regels en afspraken zijn terug te vinden in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Uitleg hierover vind je op deze pagina.

Artikel delen:

!WOON