Hoe krijg je het geld bij elkaar?

Afhankelijk van de wensen en het profiel van jouw groep zijn er verschillende manieren om je wooncoöperatie te financieren. Het geld kan van de leden zelf komen, maar in vrijwel altijd is ook externe financiering nodig. Dat geldt zeker als je vastgoed gaat kopen of bouwen. Denk aan een hypotheek (70%) en inkomsten uit crowdfunding, certificatenacties, uit fondsen en subsidies.

Steun voor opzetten plan: huurders bij een woningcorporatie

Als je met 5 huurders in een complex bent, kan je de woningcorporatie om een bijdrage vragen voor het opstellen van een plan. In het Besluit toegelaten instellingen 2015 (BTIV in vaktaal) staat in Hoofstuk II artikel 2, 3 en 4 de belangrijkste regeling met betrekking tot de wooncoöperatie.  In artikel 2, derde lid is opgenomen dat een groep bewoners, die aannemelijk maakt dat zij de leden van de coöperatie zullen zijn, minimaal € 5000 van de corporatie kunnen ontvangen voor het opstellen van een coöperatieplan. Voordat je dat als bewonersgroep doet is het verstandig om alvast in de groep de volgende punten te bespreken.

Gemeente Amsterdam stimuleert wooncoöperaties

Op 14 mei 2020 stelde de gemeente Amsterdam een leenfonds van 50 miljoen beschikbaar voor startende wooncoöperaties. Wooncoöperaties kunnen nu naast de financiering door de bank en eigen inbreng, tegen bepaalde voorwaarden geld lenen. Het is de bedoeling dat de lening na 10 tot 15 jaar wordt terugbetaald.

Om je plannen te realiseren heb je altijd startkapitaal nodig, ook als je huurder blijft, maar het beheer overneemt van de corporatie. Je maakt immers kosten voor het opzetten van je organisatie (notaris, openen bankrekening, huren van werk- of vergaderruimte etc.) en het organiseren van je proces (inhuren experts). Zeker in de initiatieffase zul je (een deel van) deze kosten zelf moeten betalen.

Ter inspiratie enkele voorbeelden

 

!WOON